lördag, februari 28, 2009

Den perfekta kuppen?

I torsdags var jag på uppdragsdialog. Det var fyra nämnder som träffade kommunstyrelsen för att diskutera Inriktning, verksamhet och ekonomi 201o-2013.

Under presentationsrundan sade Ali Moulavi att han kanske skulle resa sig och gå omkring för att han hade så ont i ryggen. Det skulle visa sig att det var helt andra personer som skulle vandra omkring på mötet.

Gunnar Hedberg hälsade välkommen med "Kära tillväxtnämnder". Sedan skulle Liv Hahne inleda för de fyra nämnderna, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, gatu- och trafiknämnden och fritids- och naturvårdsnämnden. Det gjorde hon genom att säga att vi behöver en ny organisation och så fick fastighetsnämndens chef med pondus förklara bakgrunden till den nya indelningen. Så här:

BYGGA DEN ATTRAKTIVA STADEN
Balansen - planer och projekt måste styras av förväntningar och möjligheter
Konjunkturläget - satsa eller bromsa
Resursbehov - kompetensbehov, generationsskiftet (många äldre anställda går i pension), arbetsformer, behov av samordning
Investeringar - hur genereras intäkter

Sedan sa Liv Hahne: Vi behöver en ny organisation för att lösgöra pengar. Vi vill ha ett stadsbyggnadskontor -- en nämnd med ett kommunalråd som ordförande.

Vilka är vi undrar du kanske? Vi visade sig vara de borgerliga ordförandena och vice ordförandena i de aktuella nämnderna tillsammans med kontorens chefer.

Vid det laget skulle man kunna tro att både kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande fått ont i ryggen. Kenneth såg allvarligt oroad ut.

Karolina Hilding försökte sedan släta över det som Liv Hahne sagt med att konstatera "organisationsförändringar ska inte diskuteras här och nu". Supernämnden var inte så förankrad... Kenneth Holmstedt sa i en paus - hade det här varit på riktigt hade jag avgått med omedelbar verkan.

Både Gustaf von Essen och Lena Hartwig påstod under diskussionen att kuppen var väldigt intressant och särskilt presentationen inledningsvis. Men hallå - snacka om kejsarens nya kläder...

Jag tror inte på supernämnder, men väl på omorganisation och en kraftfull kompetensförstärkning. Det gäller inte minst kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste omorganiseras - helst flyttas över till landstingets regi. Planeringen av nya linjedragningar och framtida spårvagnar måste samornas med planerna på för boende och byggande. Men det vet jag bestämt, den samordningen vill inte Liv Hahne eller borgarna ha. De vill nog bara samordna sig för att kunna exploatera för nybebyggelse på ett maxat sätt. Hej hej tillväxtnämnder!

Blogga, blogga, blogga

- Det var länge sedan du bloggade Maria.
- Ja, nu när alla Uppsalajournalister blivit så bloggintresserade så måste jag ju börja blogga igen.