onsdag, februari 17, 2010

SYV-brist i Uppsalas skolor

En av de frågor jag diskuterade med Lärarnas riksförbund när jag träffade dem här i Uppsala förra veckan var problemet med att Uppsala-skolorna har för få studie- och yrkesvägledare jämfört med det behov som kommunen identifierat. TV4 har också uppmärksammat frågan idag.


Jag har skrivit en fråga, en interpellation, till kommunalrådet Cecilia Forss, om hur planerna ser ut för att vi ska få fler Studie- och yrkesvägledare. Om inte det vidtas några snabba åtgärder kan ni räkna med en riktigt intressant debatt i kommunfullmäktige.


Nyligen har organisationen för kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) förändrats. SYV arbetar nu samlat på Teknik och service, vilket är en bra lösning. Det som inte är fullt lika bra, eller rättare sagt helt oacceptabelt, är att skolledarna på många skolor inte anlitar och betalar för den mängd SYV i enlighet med de riktvärdes-beräkningar som finns framtagna av kommunen. Dessa visar hur mycket SYV-resurser som behövs på varje skola för att ge eleverna stöd och vägledning.

Det här problemet är generellt för både grundskolan och gymnasiet och jag räknar med att åtgärder behöver vidas i såväl BUN som UAN. Styrelsen för Vård och Bildning har även ett ansvar. Men jag väljer att rikta frågan till BUN och Cecilia Forss eftersom SYV-resurserna i grundskolan är en viktig nyckelfråga för att öka kunskaperna och elevernas sug efter att inhämta mer kunskap. Det är en fråga som behöver uppmärksammas mer.

Utifrån statistiken per 2010-01-13 går det att utläsa att exempelvis Brantingsskolan samt Heidenstamskolan har en beräknad mängd SYV till 90 procent men under höstterminen enbart hade 40 procent-tjänst av SYV. Eriksbergsskolan hade beräknad mängd 100 procent med utfallet 50 procent. För rättvisans namn tycker jag att det är viktigt att också skriva att några skolor uppfyller nivån – bland dem finns Gottsundaskolan och Stenhagenskolan.

Vi har ett alltför stort problem i Uppsala kommun med att många elever i grundskolan inte får gymnasiebehörighet. När problemen med att elever inte uppnår kunskapsmålen i skolan diskuteras lyfter många i skolvärlden fram att elever liksom har gett upp. De har ingen framtidstro om jobb efter utbildningen. Mot bakgrund av detta måste vi värdera arbetet som studie- och yrkesvägledarna har som oerhört väsentligt. Miljöpartiet tycker att riktnivåerna bör uppfyllas.