måndag, april 18, 2011

Miljödomstolen har sagt sitt

Innan valet minns jag att de borgerliga företrädarna, i alla fall flera av dem, sa följande: "Vi avvaktar miljöprövningen innan vi tar ställning till civilflyg på Ärna." Till och med Stefan Hanna (C) använde detta uttryck i en debatt som företagarna anordnade. Mohamad Hassan (FP) var däremot helt för i samma debatt. Det var före valet. Nu har utlåtande kommit från Miljödomstolen. De säger nej. Jag säger att det är utmärkt. De har gjort sin bedömning utifrån miljölagstiftningen och det har ju egentligen varit ganska tydligt hela tiden att civilflyg skulle lägga en enorm bullermatta över norra stadsdelarna i Uppsala. Den ende jag sett hittills som är riktigt ledsen är vår landshövding Egardt. Med tanke på att Miljödomstolen har överprövat Länsstyrelsens ställningstagande kanske han borde vara lite mer ödmjuk inför beslutet... eller?

tisdag, april 12, 2011

Salsan dansar ut ur Uppsalas skolor

När man googlar på avskaffa salsa så får man upp länkar där sverigedemokrater och nationaldemokrater föreslår att salsavärdena ska avskaffas i skolan. Idag förfäktar Ebba Busch (KD) samma ståndpunkt. Salsavärdet står för en avskyvärd människosyn, skriver Ebba Busch och menar att det är Salsa som gör att vi inte når högre mål. Att bortse från fakta och statistik, och enbart köra med sin egen troslära, om elevers förutsättningar att klara målen lär enbart leda till att ännu färre klarar skolan. Det är kanske vad KD vill? Alliansen i Uppsala tog bort Salsa ur IVE:n förra året. På sätt och vis slår Ebba Busch in öppna dörrar. Men hur som helst är det korkat. Mer resurser till skolor som har elever med större behov. Det är MPs krav!