torsdag, augusti 31, 2006

Manifestera den goda maten

Uppsala är ju Sveriges största landsbygdskommun, sa landsbygdskonsulten till mig häromdagen. Visst. Det är runt 50 000 människor som bor på landsbygden runt om Uppsala. Merparten bor i kransorterna. Något att vara lite stolt över och framförallt att ta fasta på i lokalpolitiken.

Hembakta bullar har seglat upp som den stora matfrågan de senaste dagarna. Margot Wallström tjoar från Bryssel och alla partier är ute och protesterar. Frågan är nu om våra myndigheter förstår att tolka reglerna i kombination med de politiska signalerna? Det är en massa regler om spårbarhet, allergiinformation osv som åsidosätts när hembakade bullar säljs, tycker nog livsmedelsbyråkraterna. Det gäller att kunna hantera stort och smått. Tryggheten ligger trots allt mer i hembakade bullar än i omständiga regleringar från EU.

Miljöpartister som vill representera länet har rest runt i dagarna tre. Igår var vi och hälsade på i Tierps kommun. Mejeriet i Eskesta, Svealands kött- och charkbutik i Tierp och grönsaksodlaren på Örbyhus slottsträdgård var några livsmedelsproducenter vi besökte. Under lunchen träffade vi barn och dagbarnvårdare på Solkattens föräldrakooperativ. De äter lunch ute i ett vindskydd två gånger per vecka. Men framförallt så lagar de riktig mat varje dag. Lämpligt till matresan i Tierp lanserade vi ett Matmanifest för Uppland

Miljöpartiets matmanifest
Mat är inte bara en fråga om smak och kvalitet, utan också om miljö, hälsa, djuretik, global rättvisa och lokal utveckling. Miljöpartiets mål är därför att maten som serveras i kommunernas skolor och äldreboenden eller i landstingets regi ska vara hälsosam samt miljövänligt och etiskt framställd. Och framförallt ska den vara god!

Riktigt god mat

  • Laga maten lokalt, planera äldreboenden och skolkök därefter.
  • Mat är hälsa. Såväl unga som äldre behöver varierad och näringsriktig mat för att undvika barnfetma likaväl som näringsbrist hos äldre. I skolan behövs en helhetssyn som gör att teorin i idrott och hälsa, samt hem- och konsumentkunskap hänger ihop med praktiken, dvs hur mat tillagas och serveras i skolkök, på caféer och i mat-automater.
  • Måltiden är lika viktig som maten. Gör det förmånligare för de äldre att äta tillsammans.
  • En förändring av måltiderna behövs så att mer grönsaker och bättre fetter används för folkhälsan - en strategi för hur vi åstadkommer utveckling på detta område behövs.
Ekologisk och lokalproducerad mat
  • Uppfyll de nationella målen om att 25 procent ekologisk mat ska serveras i offentliga kök.
  • Samverka i Upplands kommuner genom att utveckla gemensamma strategier för att nå resultat och finna vägar att handla lokalt producerat och gynna den gröna tillväxten i livsmedelsindustrin i Uppland.
  • I såväl kommunerna som i landstingen bör upphandlingar kunna delas på flera leverantörer så att lokala små och medelstora entreprenörer kan delta.

Mångkulturell och etisk mat

  • Önskemål grundade i etiska, religiösa eller kulturella ställningstaganden ska alltid tillgodoses.
  • Många äldre och sjuka människor har svårt med aptiten. Att då kunna fresta med mat som ger smakminnen från barndomen kan vara ett bra sätt att undvika undernäring och skapa lite guldkant på tillvaron. Det är därför viktigt att såväl de som är uppväxta med svensk husmanskost som de som har övat sina smaklökar i en annan matkultur kan få sina smakminnen tillgodosedda.

söndag, augusti 27, 2006

Min pappa och allemansrätten

I går fyllde min pappa år - då passade jag på att hålla det här talet:

När jag var liten kommer jag ihåg att min pappa bar mig i skogen och att vi tittade på myrstackar. Myrorna var många i granskogen i Nordingrå vid Omnefjärden. Myrstackarna var jätte-höga och allihop på samma sida om träden.
–Titta mura, sa jag när jag var riktigt liten. Det var 40 år sedan. Idag är det är andra pappor och mammor som gör samma sak med sina barn. De går i skogen, plockar blåbär, tittar på myror och på träd.

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Det är en frihet som gör att du kan vistas på annans mark förutsatt att du visar hänsyn mot djur och natur, mot markägare och andra människor som vistas i naturen. Inte störa – inte förstöra är devisen. Allemansrätten är inskriven i grundlagen.

Företrädare för moderaterna här i Uppsala vill avskaffa den nuvarande allemansrätten. Moderaterna säger – den inskränker på ägarrätten. Moderaterna säger att allemansrätten är ett stort problem för markägarna. De har fel. Låt inte moderaterna få ta bort allemansrätten.

Visst har det hänt att allemansrätten missbrukats. Att de som är ute i skog och mark inte tagit hänsyn, att de skräpat ner och stört friden. Det är ett allvarligt, men inte alltför stort problem. Ett tydligt bevis på det är att det finns ytterst få rättsfall på området.

Tack vare allemansrätten har många människor utvecklat ett intresse och en känsla för naturen. Det är kunskaperna om naturen, naturupplevelserna med skönheten och den plockade svampen i svampkorgen som är svenskarnas största drivkraft att skydda naturen. Ja, att ta miljöhänsyn över huvudtaget.

Men allemansrätten är också enastående för att vi, till skillnad från så många andra länder, får en så mycket mer värdefull natur. Vi kan inte acceptera att stora arealer skog och jordbruksmark odlas så intensivt så att den blir helt otillgänglig för alla svenskar som vill vistas i naturen. Jordbruket och skogsbruket i Sverige ska inte bara intensivt producera tonvis med spannmål och råvara till pappersmassaindustrin. De areella näringarna ska också producera biologisk mångfald, lingontuvor och hallonsnår, öppna landskap och gammelskogens trolska dunkel med mera. Naturen måste rymmas i varje skog och på varje fält.

Bioenergisatsningarna som ska ta oss ur oljeberoendet kommer ge 100000-tals nya jobb. De kan genomföras på bra och dåliga sätt. Miljöpartiet kommer att arbeta för att de dåliga sätten undviks. Bland annat kan socialdemokraterna tänka sig att intensiv-odla granplantager på åkermark för att få mycket biobränsle. Det är sådana saker som gör det så viktigt att socialdemokraterna inte ska få regera landet i en minoritetsregering. Miljöpartiet måste vara med så att någon står upp för den svenska naturen. Lika lite bör de få makten som vill avskaffa den nuvarande allemansrätten.

Det var min pappa som fick mig att bli intresserad av naturen. Tack pappa. Tack allemansrätten.
Välj naturen den 17 september. Rösta långsiktigt!

fredag, augusti 25, 2006

Stort och smått i politiken

Ibland häpnas man över alla stora vallöften som ges, inte minst från alliansens sida de senaste dagarna. Med ett stort penseldrag ska allt bli bättre. Det krävs mer systemtänkande, tycker jag. Det är inte en ändrad skattesats eller ny lag som gör oss lyckligare eller som skapar ett bättre samhälle. Det är kombinationen av många beslut som kan skapa förändring.

Det är lätt att också glömma att små vallöften kan skapa stor förändring.

Igår var jag först ut i en debatt med kräva förändring och ge ledsagare till funktionshindrade gratis resa när de åker med kollektivtrafiken. Vi vill ju att fler funktionshindrade ska kunna åka buss och tåg -- det kostar mindre, är bättre för miljön -- men framförallt ger det större möjlighet att resa. Det är gratis att ta med sig ledsagaren när man tar färdtjänst, men alltså inte på bussen.

Kravet på gratis bussresa för ledsagare gick det att få total politisk enighet kring under debatten. Jag blev själv lite förvånad när jag förberedde mig inför debatten när jag märkte att det inte var gratis redan idag och att jag inte hört någon kräva det tidigare. Men så är det i politiken -- vi får jobba som man gör när man i företag har ledningssystem -- arbeta för en ständig förbättring av systemen. Nu är det bara att formulera en fråga till nästa möte i Gatu- och trafiknämnden.

tisdag, augusti 22, 2006

Centerns gröna politik är blå

Centern säger på sin hemsida att de vill främja ett teknikskifte, använda miljövänlig energi, att fossila bränslen ska bytas ut mot miljövänliga alternativ, att klimatmål ska uppnås, att åtgärder som främjar biologisk mångfald och bättre natur genomförs och att storstäderna ska få bättre luft och mindre trafik. Pytt. Miljöpartiet i Uppsala gav centerpartiet citronpriset för sin undermåliga miljöpolitik här i Uppsala i våras. Inget av ovanstående står högt på Uppsalacenterns dagordning. Igår debatterade miljöpartiets Niclas Malmberg miljö mot en av centerns företrädare i lokalradion. Det är skrattretande vilken brist på miljökunskap och insikt centern har. Centern lierar sig helt med moderaterna och alliansen anpassar sig till en lägsta gemensamma nämnare för sin miljöpolitik. Undrar om centern funderar på att byta namn? Till Mauderaterna!

måndag, augusti 21, 2006

Knivsta-vatten från Järfälla

Igår var det invigning av Upptåget mellan Uppsala och Upplands Väsby. Det hurrades på alla stationer: Uppsala - Knivsta - Arlanda - Upplands Väsby. Det bjöds på glass och vatten på stationerna. Knivsta kommun bjöd föredömligt nog på kranvatten - men vad stod det på deras vatten-flaskor egentligen? Knivsta-vatten?!? Mig veterligt kommer Knivstas vatten från Norrvatten och de tar upp vatten från Mälaren och vattenverket i Görveln i Järfälla. Knivsta-vatten från Järfälla alltså.

söndag, augusti 20, 2006

Alla kan inte gilla allt

Jag tycker att det är himla roligt att prata med folk vid valstugan. Det kommer människor av precis alla de sorter, med alla slags åsikter och kunskaper. Ena stunden kommer en matematiker som mest snackar om Gödels ofullständighetsteorem, andra stunden ett gäng småkillar från Gottsunda och Gränby som tycker att fotboll är roligaste sporten och att maten i skolan åtminstone borde vara varm. (Det senare håller jag förståss helt med om och miljöpartiet vill att all mat ska tillagas lokalt.) Ibland får man en och annan utskällning, ibland frågor som inte går att svara på, men i de allra flesta fall är det människor som vill veta mer. Intresset för politik är stort och jag tycker att intresset för miljöpartiet verkar vara växande.

Förutom att svara på frågor från människor är det viktigt att ha koll på vad som sägs på andra håll. UNT:s insändarsida läser jag varje dag med stort intresse. Jag försöker också följa webbdebatten på UNT. Nu diskuteras frågorna om hur staden borde utvecklas. Många för fram smarta förslag om fler mötesplatser, bättre kollektivtrafik, billigare parkeringsgarage (lite konkurrensutsättning skulle inte skada!), fler uteserveringar osv. Miljöpartiet får sig en och annan känga i debatten och ett och annat glatt tillrop. Faktum är att det bara är miljöpartiet bland partierna som nämns över huvud taget. Det ser jag som ett positivt tecken - miljöpartiet gör i alla fall något, även om inte alla kan gilla allt.

fredag, augusti 18, 2006

Kärnkraftssäkerheten är hotad av PR-gubbar

Redan för ett par veckor sedan svarade jag frågan "Är du orolig för säkerheten inom kärnkraften?" med anledning snabbstoppet på Forsmark i UNT:s webbdebatt. Då skrev jag:

"Jag är orolig för att dagens säkerhetstänkande inom kärnkraftsindustrin inte håller fullt ut. Kärnkraften är förenat med osäkerhetsfaktorer i alla led. Allt från brytning av uran till drift och slutligen förvaring av kärnavfall. Det är oerhört viktigt att det görs en grundlig kärnsäkerhetsutredning, något som inte gjorts sedan 1979 i Sverige. Det märktes tydligt att såväl tekniker som informatörer på Forsmark hamnade i försvarsposition direkt efter att incidenten inträffade. Först några dagar senare, efter det att UNT och andra media startat sin granskning, togs hela frågan på större allvar. En säkerhetsaspekt måste vara att de som arbetar med kärnkraften inte får hamna i en försvarsposition där de av pr-skäl inte vågar, vill eller kan gå ut med information. UNT:s journalister ska ha heder för sitt grävande arbete! Jag tycker att man ska ta Lars-Olov Höglunds synpunkter på största allvar. Flera av er som försöker bagatellisera händelsen här i nät-debatten gör också ner Höglund. Kritiker ska man vara rädd om i det fall att man är mån om att hela tiden förbättra sin verksamhet, brukar det heta. Jag tycker att uranbrytning och kärnkraftsverken ska avvecklas. Vi kommer dock att under överskådlig framtid få ta hand om avfallet som redan producerats. För detta krävs självklart ett mycket avancerat säkerhetsarbete under lika lång tid framåt."

Jag blev förvånad redan när jag läste webbkommentarerna hur många med påstådd anknytning till Forsmark som var ute och debatterade i media. Har inte Vattenfall och Forsmarks kärnkraftverk en informationspolicy för hur man hanterar information om sin verksamhet? Som informationskonsult blir jag mycket skeptisk till hur frågorna hanterats.

Idag fortsätter UNT sin granskning och avslöjar att såväl Forsmarks bolagsjurist som informationschef farit med osanning och spridit falska rykten till media. Blir jag mindre orolig nu? Nej, detta är ytterligare ett tecken på att kärnkraftsindustrin inte får skötas av PR-gubbar och lobbyister. Säkerheten inom kärnkraften är definitivt hotad!

torsdag, augusti 17, 2006

Första valtalet: Alla kan bli politiker

För precis ett år sedan fyllde jag år och av en händelse blev det just den dagen som Niclas Malmberg, kommunalrådet för miljöpartiet i Uppsala, ringde mig och frågade om jag inte kunde bli miljöpartist. Det gjorde han rätt i – för efter moget övervägande ville jag det. Men det var något av en slump som ledde fram till att han ringde – en slump som jag önskar skulle drabba fler människor här i Uppsala, i Sverige och i världen – oavsett om det blir på deras födelsedagar eller inte.

I Miljöpartiet finns en filosofi att alla kan vara politiker och faktiskt borde ta chansen att vara det någon gång i livet. Jag känner fenomenalt bra och duktiga människor som är engagerade i andra partier. De blir inte valda till toppkandidater, utan att de kokat kaffe och hållit sig i bakgrunden i sitt parti under många år. Det är ett uttryck som visar att gubbväldet härskar. Så är det inte i miljöpartiet. Flera av våra superduktiga politiker i miljöpartiet slutar snart i riksdagen – en är Åsa Domeij, en annan Gustav Fridolin. Ni kan räkna med att när de slutar så kommer de ersättas av andra engagerade miljöpartister. Kanske av någon med min kaliber?

Fler och fler människor engagerar sig i sakfrågor. Miljöpartiet vill att alla medborgare ska ha chans att lägga fram sina förslag i kommunfullmäktige i Uppsala och ställa sina frågor direkt till oss som är lokala politiker. Vi måste hitta lösningar som gör att fler kan engagera sig för att vårt samhälle ska bli bättre. Förslagsrätten kan ge ringar på vattnet, självklart kommer det att påverka de politiska partierna – vilket parti vill inte locka till sig de smartaste förslagsställarna? Men det ger också signaler som kan stärka demokratin på många andra ställen – på arbetsplatserna och runt middagsborden.

Ett exempel från en kommun som har förslagsrätt i fullmäktige – Nora – där föreslog en humoristisk medborgare att en trängselbonus skulle införas för att fler turister skulle hitta till den lilla staden. Förslaget var inspirerat av trängselskatten i Stockholm, och visst kom det fler turister till Nora – tacka för det, hälften så bra marknadsföring skulle en PR-byrå ha tagit miljoner för.

Trängselbonusen avdramatiserar trängselskatten i Stockholm. Det är väl självklart att ekonomiska styrmedel behöver användas. När stockholmarna röstar har de chans i att i en lokal folkomröstning besluta vilket Stockholm de vill ha. Tänk om uppsalaborna hade fått rösta om Musikens Hus – som miljöpartiet föreslog?

Jag måste kommentera de artiklar som Aftonbladet publicerat de senaste dagarna. ”Ekomaten är en bluff.” ”Enda skillnaden mellan ekologiska och vanliga grönsaker är priset”. Det är Aftonbladet som bluffar. Det går inte att titta på en ekologisk morot och jämföra den med en konventionell morot och utifrån det säga ett enda ord om vad som skiljer ekologiskt och konventionellt lantbruk åt. Den som gör det är grymt ohederlig. Ekologiskt lantbruk är bättre för miljön, för djuren, för böndernas hälsa och självklart för konsumenterna.

Demokratin behöver engagemang! Tänk om du också skulle bli politiker någon gång? Men först tycker jag att du ska tänka på valet – som är om en månad. Rösta långsiktigt!

onsdag, augusti 16, 2006

Ekomaten är ingen bluff

Jag får meddela mina trogna läsare att jag haft fullt upp med att måla valstugan, ha möten med Upplands ekobönder, fånga trollsländor, gå på styrelsemöte med UL, debattera med moderater och fixa med annat de senaste dagarna. Därför har det varit ovanligt tyst från min sida.

Jag tog miljöbilen till Gryttjom. En av alla dessa orter i Uppland med ett så lustigt namn. Min bästa vän, författaren från Stockholms skärgård, ville att jag skulle skjutsa honom och sonen Petter. I Gryttjom finns ett litet eldorado för fallskärmshoppare. Petter hade fått ett tandemhopp i födelsedagspresent och hoppet skulle nu verkställas. Vädret var kanske inte alldeles perfekt med en massa moln hängande på 200 meter. I väntan på att molnen skulle skingras snackade vi om konsumentmakt, om allemansrätten och så spelade vi streetbasket. (Finns det något seniorlag i Uppsala måntro? Ett och annat skott satt ju perfekt!) Flygmaskinen, en stadig tvåmotorers och förmodligen bränsleslukande Antonov. Men Petter kom upp på 4000 meters höjd och singlade ner. Ytterligare en tandemhoppare samt ett gäng killar och tjejer som var där på läger gjorde detsamma. Att de senares hopp subventionerades av tandemhopparna är jag rätt så säker på. Nu är ju sky-diving en slags motorsport. Men jag tycker att det är en ovanligt lyckad användning av fossila bränslen, (liksom jag också gillar Lennakatten fast det drivs av kol!). Jag tycker att charterflyget, det trans-atlantiska flyget, businessflyget, lågprisflyget, inrikesflyget ska beskattas mycket hårdare för att trafiken ska minska kraftigt - men att man mycket väl skulle kunna göra ett undantag för en Antonov i Gryttjom. Ibland måste det kanske få vara undantagen som ska få bekräfta reglerna?

Jag hade tänkt skriva mer om flyget - men nu har tydligen Aftonbladet startat en debatt om Eko-maten - en bluff. Jag väntade på att den skulle komma. För några månader sedan skrev samma forskargäng i Forskning och Framsteg. Jag får anledning att kolla mer på frågorna nu igen alltså. Men redan nu ska jag påpeka att den enda bluffen är att kampanjen mot ekomaten alltså åter igen dragit igång.

Niclas Malmberg skrev igår på sin blogg att Uppsala-centern är emot ekologisk mat. Nu är tydligen också folkpartiet med på ett hörn. Sorgligt. Det märktes faktiskt inte av i politikerdebatten som LRF ordnade förra veckan.

Det är bara att damma av allt material som användes i domstolsförhandlingarna mellan sprutbönderna i Sveriges Spannmålsodlare och KF i Änglamarksmålet, som jag hade både besväret och nöjet att jobba med i nästan fyra år... då bekräftade både Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen att de argument (som samma forskare som uttalar sig idag i Aftonbladet använde då liksom nu) inte håller för att påstå att ekologisk mat inte skulle kunna marknadsföras med miljöargument.

Den ekologiska maten är bättre för miljön, för djuren, för bönderna och självklart för konsumenterna. Det går inte att göra en simpel studie där man testar några få grönsaker på bekämpningsmedelsrester för att sedan avgöra om det är någon skillnad på två produktionssystem.

I ekologiskt lantbruk används inga kemiska bekämpningsmedel. Det gör att risken för att det hamnar kemiska bekämpningsmedel i produkterna är avsevärt mindre. Bonden gör allt vad han kan, i varje fall. Med regnvatten och i kantzoner kan dock bekämpningsmedel spridas, även om detta också kontrolleras och underkänns i de fall att det sker. Nu handlar ju inte ekologisk odling bara om frihet från kemiska bekämpningsmedel, utan om en lång rad krav och regler som är utarbetade i Sverige och internationellt både för själva jordbruket och för livsmedelsproduktionen.

Fler och fler undersökningar som görs bekräftar att ekologiskt jordbruk har enormt stora förtjänster. Den biologiska mångfalden gynnas, lantbrukarna får på många sätt en säkrare arbetsmiljö, växthuseffekten hejdas, vi kan åstadkomma trendbrott när det gäller läckaget av näring till övergödda vatten, mindre risker med allergier då många tillsatser undviks, med mera med mera.

Det går inte att titta på en ekologisk morot och jämföra den med en konventionell morot och utifrån det säga ett enda ord om vad som skiljer ekologiskt och konventionellt lantbruk åt. Den som gör det är grymt ohederlig.

lördag, augusti 12, 2006

Litteraturen behöver inte "kanoner", utan bibliotek!

Miljöpartiet anser att läsning och den svenska litteraturen ska främjas.
Men den litteratur-kanon som Cecilia Wikström (fp) förespråkar kan i själva verket lägga en död hand över utvecklingen av den svenska litteraturen. Jag tycker inte att man ska glömma att det måste finnas både läsare och författare för att det ska finnas en uthållighet i läsandet. Alla människor måste själva få läsa de böcker de vill och i den ordning de vill. I skolan kan läsandet stimuleras genom att böcker som ungarna vill läsa finns tillgängliga.

Det måste finnas livskraftiga bibliotek i skolorna, på sjukhusen, i stadsdelscentrum och i kommunens kransorter. De är mycket betydelsefulla. Stadsbiblioteket utgör själva navet. På biblioteken finns böckerna och bibliotekarier som inspirerar till ökat läsande. Biblioteken har också en funktion av mötesplats som både är mångkulturell och generationsöverskridande.
Sverige är ett litet land och svenskan är ett litet språk. Därför är de svenska författarna beroende av ett stipendiesystem som helt enkelt kompenserar att deras böcker inte har en omedelbar tillgång till en jättestor världsmarknad. Utlåningen på biblioteken ger Författarfonden drygt 100 miljoner att fördela som stipendier till svenska författare. Men för att systemet ska upprätthållas så krävs att våra bibliotek ska vara kvar, att öppettiderna blir mer generösa och att utlåningen ökar.
Vi vill bevara biblioteken i Järlåsa och Knutby. Vi är oroliga att moderaterna och alliansen rustar ner biblioteken om de kommer till makten.

fredag, augusti 11, 2006

Folkpartiet vänder kappan efter vinden

När Svenska Naturskyddsföreningen frågade ut Lars Leijonborg under Almedalsveckan lovade han att Folkpartiet ska verka för höjda skatter på konstgödsel för att minska övergödningen. När Cecilia Wikström frågades ut av LRF Mälardalen igår skulle hon verka för lägre miljökrav och lägre skatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det verkar som om Folkpartiet ändrar budskap beroende på vilken organisation de besöker.

torsdag, augusti 10, 2006

Gustav Fridolin är i stan!

Jag mötte Gustav redan på debattsidan i UNT tidigt i morse där han skriver: Köp inte vapen av Israel! Några timmar senare mötte jag honom vid tåget. Han är i Uppsala för att möta människor och för att tala om miljöpartiets Mellanöstern-politik på stadsbiblioteket senare i eftermiddag.

Vi åkte upp till Gottsunda för att dela ut lite miljöpartimaterial och prata med människor. Det är roligt att se att det är så många som har Gustav som sin favorit. Han fick massor av beröm - mycket välförtjänt. Han går hem i stugorna, Gustav. Han är chosefri, konsekvent, han ligger på och skapar avtryck var han än är och vad han än pratar om. Människor lyssnar och blir engagerade. De kommer ihåg vad han har sagt. De tycker att han talar så förnuftigt för att vara så ung. De vet att det är honom man vill krama om när man fått uppehållstillstånd efter att ha levt som gömd i mer än 4 år. Han är guld värd för miljöpartiet. Det är lite tråkigt att han slutar i riksdagen efter valet - men jag är rätt säker på att han kommer spela lika stor betydelse var han än engagerar sig.

onsdag, augusti 09, 2006

Att göra verklighet av politiken är a och o

Det är så enkelt att tycka – men det är svårare att lyckas genomföra de förändringar som faktiskt står i de politiska programmen. Miljöpartiet får hela tiden klä skott för kritik från bland annat ledarskribenter att ett så litet parti, med förhållandevis få väljare ändå lyckas driva igenom sin politik genom förhandlingar. Men tänk efter lite grann – vad är det som egentligen kritiseras? Är det en kritik av det styrelseskick vi har i Sverige – där minoritetsregeringar behöver stöd från mindre partier för att kunna regera?

Det miljöpartiet har varit bra på, och fortsatt kommer vara bra på, är att samarbeta. Genom att ha en konsekvent politik, kunniga politiker och lägga förslag som är rimliga för de samverkande partierna att ställa upp på – så skapas bredare allianser (allians är inte ett begrepp som de borgerliga partierna ska lyckas ta patent på!). Visst är det många gånger miljöpartiets förtjänst att vi fått igenom så lyckade beslut, men utan att de andra partierna går med på förslagen så hade det ju inte funkat. Miljöpartiet har bidragit till många viktiga beslut – trängselskatten i Stockholm är bara ett exempel.

Ett annat exempel är att miljöpartiet totalt tillfört landsbygdsprogrammen 1,4 miljarder kronor. 400 miljoner har redan tillförts och har bland annat gått till investeringsstöd för att öka djurvälfärden, till små och mellanstora förädlingsföretag, till ökad ersättning till lantbrukare i skogs- och mellanbygder samt till åtgärder som gynnar hävden av betesmarkerna. Tack vare miljöpartiet tillkommer 1 miljard extra i samband med att nya Landsbygdsprogrammet sätts igång nästa år. Det nya programmet har ett tydligt företagarfokus och samtidigt en hög miljöambition. Tänka sig - Landsbygdsprogrammet är faktiskt en EU-politisk insats som miljöpartiet gillar skarpt! Det som är bra är att nationellt utforma detaljerna i landsbygdsprogrammet och att programmet samtidigt stödjer de insatser som skapar förutsättningar för att jordbruket producerar allt ifrån god mat till bioenergi, biologisk mångfald, genetiska resurser, rent vatten, ren luft, bördig mark, livskvalitet, hälsa, turism, estetiska och kulturella värden, möjligheter till boende med mera. Många tycker att jordbrukspolitik är svårt och tycker också att EU:s jordbrukspolitik bör avvecklas. Men man kan inte se så svart och vitt på saken. Att något är komplicerat gör att man behöver vara kunnig. Det gäller det att vara påläst och bland många andra partier finns en hel del att önska.

Jag ska på val-debatt i morgon på Jönninge Gård. LRF Mälardalen arrangerar. Det ska bli riktigt roligt! Jag hoppas att många lantbrukare kan komma, även om många just nu har fullt upp med att tröska spannmål.

tisdag, augusti 08, 2006

Låg debattnivå i ett påhopp

Idag blev jag attackerad på UNT:s hemsida av en kristdemokrat som påstår att jag inte skulle skilja på mål och medel. Ska man behöva stå ut med sådana knasiga påhopp? Varför har han anledning att hitta på och ta i? Nog kan jag skilja på mål och medel. Har han månne inget annat att säga till sitt försvar? I vilket fall har Kristdemokraterna i Uppsala ingen kläm på att om man får mer biltrafik i Uppsala så är det svårare att uppnå miljömålen. Jag skulle önska att partierna satsar på att utbilda sina företrädare i lite grundläggande miljökunskap.

Metro skriver idag om IKEA som har räknat ut att kundernas resor till butikerna står för 56% av företagets totala klimatpåverkande utsläpp (och då har all energi till kontor, lager, varuhus, transporter mm räknats in). Metro rapporterar att IKEA nu säger att de har en målsättning att placera sina varuhus närmare städerna. Fler butikskedjor borde ta efter!

måndag, augusti 07, 2006

Grönare turism i Uppsala

I en debattartikel i UNT (31/7) och i en intervju i UNT idag säger Birgitta Zetterberg Blom på Uppsala Tourism att hon inte vill att turisterna ska strosa. Varför? Skulle det vara en motsättning till att vara en aktiv besökare – knappast.

Att turister idag guidar sig på egen hand kan förstås vara en hint om att utbudet inte uppfyller de krav som besökarna har, eller rent av att besökarna inte nås av information om de aktiviteter som finns. Att strosa runt med en vän eller en guidebok är faktiskt ett naturligt sätt att vara turist i en stad, oavsett om du befinner dig i Rom eller Uppsala. Det står definitivt inte i strid med att man också går på arrangemang, restaurang eller på museer. En aktiv besökare gör sannolikt både och.

Turistnäringen i Uppsala kan definitivt utvecklas, men för att lyckas krävs att man kan kombinera det kommersiella intresset med de värderingar som allt fler besökare ställer på sitt besöksmål.

Upptåget får en nyckelroll
Redan om några veckor får vi en bra tågförbindelse med Arlanda. Det kommer att underlätta för utländska besökare att välja Uppsala som ett boende- och besöksalternativ i stället för Stockholm när de gör ett Sverigebesök. Men nästa steg av utvecklingen av Upptåget, med nya stationer, är ännu intressantare. Det skapar större tillgänglighet till de unika platser vi kan visa upp. Dels den nya stationen i Gamla Uppsala – för ett besök för den historiskt intresserade på Uppsala högar, i museet, i kyrkan, på Disagården mm. Dels den nya stationen i Bergsbrunna, som populärt skulle kunna kallas Station Linné, med direkt koppling till Linnés vandringsstråk och med förbindelser till Linnés Sävja och Linnés Hammarby.

Fler naturguider behövs
Med Linnés jubileumsår i antågande har naturen fått en tydligare plats som intressant besöksaktivitet i Uppsala. Det är mycket roligt. Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen och Studiefrämjandet har tagit initiativ till att utbilda och skapa förutsättningar för fler naturguider att verka i Uppsala. Med den arbetslöshet som råder bland biologer och andra naturvetare så är en långsiktig satsning på att utveckla naturguidning som yrkesinriktning något som kommer att vara betydelsefullt för att långsiktigt ta vara på det intresse som skapas under Linné-året 2007.

Miljö- och folkhälsoinriktade aktiviteter
I stort sett varje större arrangemang inom kultur eller idrott har numera en miljöprofil. För Uppsalas turistsatsningar borde ett motsvarande arbete finnas. Allt fler besökare, särskilt familjer, vill ha en kombination av upplevelser och aktiviteter under en besöksdag. Det är särskilt viktigt att satsa på möjligheter till motion och rörelse, som strosande, strövtåg och cykelturer. Cykeluthyrning till turister är en självklar profilaktivitet som borde utvecklas. Ur turistsynpunkt bör också cykelvägnätet och skyltningen utvärderas för att förbättringar skyndsamt ska kunna genomföras.

Upplandsböndernas mat som besöks-mål
Uppland är ett jordbrukslandskap, men det är svårt att hitta uppländskt producerade mat på våra restauranger i Uppsala idag. Genom att stödja och utveckla lokalt producerade varor genom en satsning på småskalig och nära livsmedelsindustri, borde restaurangnäringen bli mer intresserade av att profilera den uppländska maten. Något som definitivt intresserar den växande gruppen matintresserade turister.

Välkommen

Här kommer jag snart börja blogga.