onsdag, maj 30, 2007

Think globally - act normally

Jag har just haft lite debreifing med kompisarna på kontoret. Jag hade behov att rensa hjärnan med det som kommit upp på det två dagar långa kommunfullmäktigemötet... Vid vårt fikabord är klimatfrågorna hetast - och betyget på den moderatledda alliansen är fortfarande IG när de inte inser att det inte räcker med mål, utan att det också krävs åtgärder. Mer biltrafik ger inte mindre utsläpp, om man ska uttrycka det enkelt. Därför kom också kompisarna på den slogan som gäller för den politiska ledningen i Uppsala: "Tänk globalt - handla normalt".

Andra bloggar om: ,

måndag, maj 28, 2007

Märklig ickedebatt i Kommunfullmäktige

10 timmars debatt har avverkats i Uppsalas kommunfullmäktige idag. Vissa fullmäktigeledamöter ställer frågor till högeralliansens ansvariga kommunalråd - det är sällan de öht svarar, eller ens är med i debatten. Efter att ha debatterat trafikfrågor, miljö, bo- och bygg och investeringar i 3,5 h hade inte ett av de ansvariga kommunalråden, Cecilia Forss, varit uppe i talarstolen en enda gång. Jag förstår inte varför hon ska vara kommunalråd med det ansvarsområdet när hon vare sig är intresserad eller involverad?

En av debatterna handlade om de demokratiska formerna. Det hettade till när bristen på ledarskap i den politiska ledningen i GTN kom upp. Jag fick SMS från medborgare under debatten att jag har civilkurage. Sådant värmer. Kommunalrådet Leif Sanner stod för dagens personangrepp - på mig. OK - jag kan försvara mig - det är värre när alliansen är tysta (eller frånvarande) och inte säger någonting alls faktiskt...

Dagens bästa sms kom dock från en annan medborgare: "Kan du säga till politikern som sitter nästan bredvid dig: Flamingokvintetten har ringt och dom vill ha tillbaka sina scenkläder ;-)"

Andra bloggar om: , , ,

fredag, maj 25, 2007

Grönare Uppsala


En bloggande vän tycker att man inte ska blogga om Carl von. Men jag kan inte låta bli. Det var ett roligt trick av stadsträdgårdsmästaren att lägga ut gräsmatta på gågatan. Att lite grönt kan göra så mycket susen! Mina favoriter just nu är tulpanerna i stadsparken!

Halv seger för Fålhagen

Igår var det nämndmöte och frågan om öppnande av gator i Fålhagen stod på dagordningen. Men ärendet plockades bort och ordföranden folkpartistenAnders Westerlind var som vanligt fullständigt ovillig att föra en dialog om hur en ev fortsatt utredning också kan omfatta ytterligare medborgardialog och undersökningar om hur trafikmängderna ökar på tex Ymergatan och Torkelsgatan. Uppenbart var dock att Alliansen är oenig om hanteringen av ärendet och att de tagits på sängen av Miljökontorets föreläggande om att göra en miljökonsekvensbeskrivning. De håller kanske på att ta sitt förnuft till fånga?

tisdag, maj 22, 2007

Nytt liv


Vi har alla just gått igenom det, sa min granne E på väg hemåt från galaföreställningen på Vaksala torg, men det är med konsten man kan sätta fingret på vad som faktiskt har hänt. Våren.
Nytt liv. Våren är en ritual, som en dans. En dans som går att se också i morgon och på torsdag. Seniorer, barn och djur(!). Bland annat var en tant med en knähund från min gata med! Japanskt och västerländskt i en musikalisk crossover. Och så citat av Carl von. Bäst var kanske 6-årsgluttarna som sjöng slutsången att de är som blommor och att man ska låta dem växa och liksom inte hugga ner dom. Eller kanske ännu bättre när Claes Pile gick fram med sin alldeles nyfödde son Vidar efteråt, lyfte honom framför scenen och ropade ut Nytt Liv.
Mariette Manktelow grät glädjetårar fast ryktet gick att man inte lyckats sälja så många biljetter utan att de flesta delats ut gratis. Jag lyckades i alla fall köpa en biljett - men det kanske skulle underlättat om en biljettkur ställts utanför scenen och bemannats med personal som sålt biljetter hela dagen. Men det här med information och försäljning kanske inte är Linnéjubileets bästa gren. Hoppas förstås att jag har fel på den punkten.

Andra bloggar om: ,

måndag, maj 21, 2007

Ring ett träd

Häromdagen ringde min storebror till mig för att fråga om vad det kunde vara för träd han sett när han åkte förbi en dunge (de hade inga löv). Han skulle nog behöva och bli glad över den nya tjänsten "Ring ett träd"! Dessutom bor han nästan granne med ett arboretum...

Undrar bara vad trädet säger när det svarar? "Hej det är jag som är asken." Måste prova!

söndag, maj 20, 2007

Hemma igen i Uppsala

Borta bra men hemma bäst. Helgen i Norrköping har bjudit på kongress med nya mötesformer (påverkanstorg) och långa sessioner med massor av beslut, promenader längs Motala ström och bland gamla industrier (schysst stad - de har spårvagnar också!) och lite party.
Miljöpartiet de Gröna är ett väldigt sympatiskt parti där hierarkierna är frånvarande (det är enorm stor skillnad med andra organisationer jag verkat och verkar i!). Ytterst få personer gör sig märkvärdiga och det gör stämningen avslappnad och cool. Man kan koncentrera sig på sakfrågorna. Kongressen valde en ypperlig partistyrelse och även om språkrören är populära, så är det också många andra gröna politiker som är helt suveräna.
Miljöpartiet blir dessutom populärare och populärare. Det kommer bli ännu bättre!

Men nu är jag hemma igen, som sagt. Inspirationen som jag samlat på mig på kongressen behövs nu - mer än någonsin. Nu ska jag läsa handlingarna inför veckans möte i Gatu- och trafiknämnd. Ett PM om att öppna Björkgatan, Hjalmar Braningsgatan och Österängsgatan har vi fått - men inte förslaget till beslut! Det är skandal att inte beslutsunderlagen är färdiga inför mötena. Det är alliansens flum-flum som råder här i Uppsala! Hemma bäst? Nja... kanske inte i alla bemärkelser...

Andra bloggar om: , , , , , ,

fredag, maj 18, 2007

Klimatet är hett

Klimatet är hett. Maria Wetterstrand höll ett lysande inledningstal där hon lyfte fram varför Fredrik Reinfeldt är en kejsare utan kläder. Se här. Regeringen bare taler och taler, som man kanske skulle uttrycka det här i Norrkööping.... För övrigt har vi övningar i anarki- förlåt påverkans-torg... men det fyller inte riktigt sitt syfte för alla frågor. Bland annat klimatfrågan har fått en omfattande lista med tilläggsyrkanden, några är Uppsala-yrkanden (de är förståss bra)... de övriga sisådär... Men Johan håller i trådarna så det är i alla fall ordning och reda...

Bäst på kongressen hittills var pjäsen Insektsgalan som är ett samarbete mellan Stockholms och Uppsalas stadsteatrar. Vinnare blev Läderbaggen! Det var Fredrik Sjöbergs sista föreställning och det var ju på tiden att jag fick se den...

onsdag, maj 16, 2007

Skydda barn från sekterism

I dagens UNT presenterar Johan Lundqvist vilka krav vi från miljöpartiet i Uppsala kommer att driva på den stundande kongressen i Norrköping. Att sätta tydligare krav på svenska skolor så att religiös indoktrinering inte förekommer är mycket viktigt. Vi kräver att förbudet i skollagen mot att religiös verksamhet bedrivs under skoltid att också omfatta tiden före och efter lektionstid. Idag kommer friskolor med religiösa huvudmän runt lagen genom att ordna sk frivilliga morgonböner utanför schemalagd tid, men som i praktiken är en del av barnens skoldag. Det kryphålet i lagen bör täppas till!

I morgon åker jag alltså till min första kongress för miljöpartiet. Det ska bli kul!

Andra bloggar om: , , ,

söndag, maj 13, 2007

Krav på miljökonsekvensanalys för Björkgatan och Hjalmar Brantingsgatan

Jag har fått ett brev som Kampanjgrupp Björkgatan skickat till Gatu och trafiknämnden som jag återger i sin helhet nedan. Jag håller med. Dessutom ryktas det att det blir ytterligare en gata som föreslås öppnas - Österängsgatan och att kostnaden för att förstöra miljön i Fålhagen blir 9 miljoner.

Här är brevet:

"Krav på miljökonsekvensanalys innan beslut om ett ev. öppnande av Björkgatan

Kampanjgrupp Björkgatan, som består av boende i Fålhagen och representerar 457 hushåll och anser oss vara en remissinstans i ärendet, vill härmed ställa krav på att en miljökonsekvensanalys om ett ev. öppnande av Björkgatan genomförs av Gatu- och trafikkontoret innan ett beslut om en ev. öppning av gatan sker.

Det har kommit till vår kännedom, genom korrespondens med Uppsala kommuns miljökontor, att en miljökonsekvensanalys inte är en del av konsekvensutredningen som pågår. Miljökontoret har också informerat oss om att de å sin sida inte utreder miljökonsekvenser vid en ev. öppning av en väg, utan att det är väghållaren som ska göra en sådan, det vill säga i detta fall Gatu- och trafikkontoret.

Miljökontoret har också informerat oss om att de har framfört till Gatu- och trafikkontoret att bullernormer för ombyggnad bör gälla samt att bedömning av miljökonsekvenserna bör göras innan ev. öppning sker. Kampanjgrupp Björkgatan ställer sig naturligtvis bakom dessa bör-krav.Särskilt angelägen är en miljökonsekvensanalys i ljuset av att mer än 3000 barn rör sig i området runt Björkgatan. Barn är enligt forskningen särskilt utsatta av luftföroreningar från trafiken: Barn som växer upp i områden med höga nivåer partiklar och kvävedioxid från trafiken riskerar en bestående sänkt lungfunktion (DN 040908). Dessutom ökar risken för astma hos små barn av luftföroreningar från trafiken (SvD 070427). Dessutom informerar Vägverket om att luftföroreningar från trafiken – bl.a. svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon, pariklar, metaller, koloxid och cancerframkallande ämnen – kan ge negativa effekter på människors hälsa så som luktstörningar, irritationer av slemhinnor samt akuta och kroniska luftvägseffekter (http://www.vv.se/templates/page3____9971.aspx, 070510).

Miljökonsekvensanalysen kräver, vid sidan om hälsoeffekter av ett ev. öppnande av Björkgatan, också en analys av konsekvenserna för boende-, kultur- och naturmiljön kring Björkgatan menar vi (se t.ex. Vägverkets Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn, Publikation 2002:42). Kampanjgrupp Björkgatan har i sin inlaga (Fålhagen – Håll Björkgatan stängd för genomfartstrafik, 5 mars 2007) beskrivit de natur- och rekreationsområden som finns i närområdet till Björkgatan – bl.a. parkområdet mellan Vallbygatan och Furugatan, Fålhagens IP samt gräsplanen mellan Fålhagsgatan och Fålhagsleden – liksom citerat översiktsplanen för Uppsala kommun, där det bl.a. anges att områdena så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar friluftsvärdet eller friluftsupplevelsen eller försvårar möjligheterna att utveckla kvaliteter för rörligt friluftsliv. Därutöver bör närnatur till skolor/förskolor skyddas från ingrepp som påtagligt kan skada densamma.

De boende i Fålhagen kräver att en miljökonsekvensanalys genomförs enligt gällande lagar och förordningar innan beslut fattas i frågan."


Andra bloggar om: , , , , ,

onsdag, maj 09, 2007

Vad vill Uppsala län?

Leo Padazakos från Entreprenörsfabriken i Heby frågade "Vad är vår vision? Vilka är våra mål?" när Regionförbundet i Uppsala län ordnade en hearing om Ansvarskommitténs förslag om regionernas framtida utformning och han fick inga direkta svar. Han ställde samma fråga till mig på kaffet före mötet och då svarade jag snabbt "Hållbar utveckling" med några små utvikningar.

Men det var väldigt få på dagens hearing som talade om hållbar utveckling. Flera hade en hel del vettigt att komma med, som ansvarskommitténs representanter från (s) och (c), Göran Färm (s), Per Ericsom från Vinnova och landstingsdirektören Erik Hemmingsson. Men länsrådet Bymans tal var faktiskt ganska skrämmande. Han tyckte bland annat att det är fel att flytta över makten från länsstyrelsen till demokratiskt och direktvalda region-förbund, bland annat för att kommunpolitiker skulle vara för lyhörda! Han utfärdade en mumbojumbovarning för Ansvarskommittén. Jag skickar ut samma varning för länsrådet själv.

Den fundering som for runt mest var om Uppsala ska vara en del av Stockholm eller inte. Inte -- tycker jag. Det är guld att utveckla en region med andra mellansvenska län som samtidigt blir storstadsnära, men fristående från Stockholm. Jag vill inte att Uppsala ska bli ett nytt Täby eller Sollentuna. (Var bor du? I norra förorten! Nä, kan vi inte få slippa det...) Men det viktigaste är förmodligen möjligheten att behålla Akademiska sjukhuset och de medicinska forsknings- och företags-miljöer som en hållbar motor för näringslivet. Då ska vi hålla oss ifrån Stockholm.

Miljöpartiet i Uppsala diskuterade frågan om regionindelningen igår inför kongressen. Vi stödjer grunderna i ansvarskommitténs förslag men vill att förändringen också ska kompletteras med en förbättring - nämligen att vi skapar nya former för delaktighet från medborgarna med bland annat utvecklad e-demokrati. Jag tipsade Regionförbundet efter dagens möte att anordna en hearing till -- för ungdomar. För de var inte med idag... suck!

tisdag, maj 08, 2007

HSB på JKL

Göran har fått nytt jobb. Som en slags dröm-rådgivare åt en av Sveriges kända PR-byråer. Man häpnar... vad ska det leda till:
1. Göran ger dåliga råd till företag genom att babbla på i bästa Göran-stil, men håvar i alla fall in lite pengar till hushållskassan?
2. PR-branschen får en välbehövlig dålig image - företag och organisationer börjar tänka själva för att de ska slippa Görans råd?
3. Göran urholkar politikens integritet genom att gå från statsministerposten till glappkäftarnas högborg?

Jag är inte emot PR. Men kvalitet bör gå före kvantitet. Det här är "too much".

Andra bloggar om: ,

måndag, maj 07, 2007

Heja studentkåren!

Kåren har presenterade idag sin cykelrapport för politiker och tjänstemän i Uppsala kommun. Skandalöst nog var inte någon från den borgerliga fyrklövern där! Inte heller några tjänstemän från Gatu- och trafikkontoret! Undersökningen bygger på en ganska omfattande enkätundersökning som 166 studenter svarat på. Jag måste säga att det är ganska många - med tanke på hur utförliga svar som lämnats. I vilket fall finns många goda förslag - jag hoppas att det inte ska behöva dröja allt för många år innan vi kan genomföra förslagen...
Studentkåren har också startat en insamling till minne av Rebecca, som tog cykeln ner på stan för att gå på nation med sina kursare. Hon upptäckte inte bussen som kom utför Carolinabacken. Pengarna som samlas in till minnesfonden ska användas till arbetet med cykelsäkerhet för studenterna.

Andra bloggar om: , ,


torsdag, maj 03, 2007

Mer ekologisk mat

Igår lyssnade jag på jordbruksministerns utsända som helt enkelt höll ett lysande tal på Kungliga Skogs- och LantbruksAkademien om ekologisk produktion som drivkraft för landsbygdsutveckling och fler jobb. Speciellt spännande var det att höra att målen som förra regeringen beslutade för ekologisk produktion (20% 2010) och offentlig konsumtion (25%) står fast. "Sittande regeringen har ingen ambition att ändra dessa mål, framförallt inte att sänka dem". Helt perfekt. Nu är det bara att hoppas att de borgerliga partierna i Uppsala tänker driva samma linje!

Andra bloggar om: , ,

tisdag, maj 01, 2007

Nu kommer Josh till stadshuset

Nu får vi ny politisk sekreterare på miljöpartiets högkvarter i Uppsala - Tomas Erikson - en äkta rallare och precis som sin förebild Josh Lyman, en politisk iller. Tomas är också aktiv i Gröna studenter.
Välkommen Tomas!