lördag, januari 23, 2010

Ingen cykelsatsning att tala om


Ibland undrar man. I dagens UNT-papperstidning får den här artikeln rubriken Uppsala satsar på cyklisterna!

Om de cykelvägar som inte byggdes 2009 istället byggs 2010 för att pengarna som fanns budgeterade användes till annat - kan man då säga att cykelvägssatsningen ökar?

Om parkeringshuset för cyklar som beslutats att byggas vid Resecentrum, för att det är brist på ca 2000 cykelparkeringsplatser där, skjuts upp till 2011 - kan man säga att det är att satsa på cyklisterna?

Om man anställer parkeringsvakter som ska säga till cyklister att inte felparkera (till exempel vid Stadsbiblioteket), men inte ser till att det blir fler cykel-p-platser (till exempel vid Stadsbiblioteket) - är det verkligen en satsning på cykling?

Nej, det här är ännu ett förlorat år för cyklingen. Miljöpartiet kommer driva cykelsatsningar på riktigt. Ett av våra krav är en cykelplanerare i kommunen - uppenbart saknas den kompetensen.

onsdag, januari 20, 2010

Seglare mot miljöskandaler


Ikväll har jag pratat segling, båtliv och sjösport. Segling är ju en slags miljösport - ju duktigare seglare, desto mindre bränsle behövs till båtarna.

Miljöpartiet har idag som första parti besökt Uppsala segelsällskap. De har bjudit in alla partier i Uppsala och jag rekommenderar verkligen alla att besöka dem. Än så länge har enbart V och S, utöver oss nappat på erbjudandet.

De hade bjudit in MP för att diskutera planer för Skarholmens udde, Skarholmområdet, varvet och vinterförvaringen av fritidsbåtar vid Flottsund samt sjösporten och friluftslivet.

Vi blev välkomnade av ett gäng kloka män i klubbhuset på Skaris. Trevligare och kunnigare får man leta efter. Lars-Erik Söderström, ordföranden, berättade om klubbens 103-åriga historia och om de andra båtklubbarna i området. Han berättade om detaljplaner, miljöskandaler och om en och annan fråga som får en att höja på inte bara ett utan två ögonbryn.

Frågan om detaljplanen av Skarholmen är inte en ny fråga för MP. Vi har svarat på detaljplaneremissen och gett ett ganska utförligt svar. Vi har haft en hel del kontakt med båtklubben tidigare också.

Det helt absurt att Liv Hahne och Co i byggnadsnämnden, utan att hämta in fakta från båtklubbarna, anser att det ska byggas en stor marina utanför Skarholmen, att 60 gästplatser behöver tydligen anläggas (när dagens behov uppgår till ca 100 gästnätter om året) och en sjömack ska läggas oskyddat från Ekolns emellanåt ganska hårda sjö. Det behöver inte vara fel att anlägga en sjömack, men den bör definitivt lokaliseras till motorbåtsklubbens område i ett skyddat läge inne i viken.

I den här staden är vi ju intresserade av att få bättre idrottsarenor. Det de borgerliga politikerna inte tänker på är att de med sitt marinaförslag faktiskt helt förstör den arena som finns för seglingstävlingar. Det ungdomsarbete som segelklubbarna har är är bra. Men arenor kanske måste kosta miljoners för att räknas. Här finns en som är mer eller mindre gratis.

Det fanns tidiga planer på utveckling av området där båtklubbarna deltog med sin kunskap, men det talas om att efter en middag på Skarholmens restaurang mellan vissa potentater fick planerna en helt annan inriktning. Eller hur var det egentligen?

Restaurangen på Skarholmen har inte något vettigt avlopp. Det stinker i dubbel bemärkelse. Båtklubben har anmält detta och kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor gett ett föreläggande till restaurangen att koppla sitt avlopp till kommunens avloppssystem eller installera en sluten tank. Avloppet svämmar i princip orenat ut i Ekoln - och ni behöver kanske inte längre undra varför badplatserna där blir slemmiga av alger under sommaren... (Båtklubben har själva anslutit sin anläggning till kommunens avlopp.) Beslutet överklagades och hör och häpna fick Skaris-restaurangen respit till att detaljplanen skulle vara klar. Restaurangen hade angett att detaljplanen skulle vara klar förra året, den har i själva verket inte gått till utställning än. Lite undermåligt beslutsunderlag kan tyckas. Nu har både miljö- och hälsa och USS i sin tur överklagat beslutet till miljödomstolen - de har yrkat att avloppet ska vara åtgärdat 1 maj 2010. Jag håller med, allt annat är skam på torra land.

För övrigt får man ju inte direkt någon lust att gå dit och äta när man vet att de hanterar avloppet på det här sättet. Det var länge sedan jag sa det här men det är sååå 70-tal!

onsdag, januari 13, 2010

Trygga tryggheten

Idag skriver Niclas Malmberg och jag en artikel om Miljöpartiets förslag om arbetslivstrygghet i UNT. Jag har fått många positiva kommentarer, även från oväntade håll, på vår artikel. Det är mycket roligt.

Att kritisera regeringens förändring av sjukförsäkringssystemet och nedskärningar i A-kassan är inte något nytt, tänker du kanske. Men faktum är att det är först nu, när media rapporterat om vilka livsöden den förändrade politiken ger upphov till - som allt fler är beredda att diskutera dessa ganska komplicerade politiska frågor.

Vår viktigaste poäng är att det måste vara enkelt för varje medborgare att förstå hur samhällets trygghetssystem fungerar - det skapar nämligen grunden för en hållbar lösning. 1) När människor enkelt kan vända sig till en myndighet, oavsett om man är sjuk, arbetslös eller söker försörjningsstöd - då blir man bemött som en människa och inte som ett problem som kanske någon annan borde ta hand om. 2) När människor förstår hur trygghetssystemet fungerar är det också mycket lättare att få efterlevnad av spelreglerna. Fusket bygger till viss del på att ingen har överblick.

Jag tycker också att det är viktigt att kritisera regeringens politik som innebär att oavsett vilket yrke man hade innan man blev sjuk så ska man stå till hela arbetsmarknadens förfogande. Det är slöseri med samhällets resurser. Har vi medborgare som har utbildat sig - säg till läkare - är det mycket mer väsentligt att de kan jobba halvtid inom sitt yrke, än jobba med säg telefonförsäljning heltid. Att komma tillbaka innebär inte bara att få tid till rehabilitering, att komma tillbaka är också att få sitt människovärde bekräftat. Yrket är mycket mer än sysselsättning. Jag förstår inte varför inte fackförbunden protesterar högre när det gäller det här. Men jag ska ta reda på det.

onsdag, januari 06, 2010

Nyspråket i politiken

Moderat manipulation skrev Lena Andersson i DN just före julhelgen. En riktigt bra och välskriven artikel som bland annat handlar om ordens betydelse i politiken. Att säga ett och mena något annat har nästan blivit som ett signum för den moderatledda regeringen. Nu talar alltfler öppet om Schlingmanns ordlista, som ju faktiskt finns i tryck.

Det gäller att vara på sin vakt när nyspråket nu sprider sig och kolla vad som gömmer sig bakom orden.

På tisdag nästa vecka kommer jag att i egenskap av ledamot i Gatu- och trafiknämnden vara med på en uppdragsdialog inför kommande budgetarbete med fyra nämnder. Bland de fyra samtalsområden som är definierade är klimatfrågan en. Tydligt och klart. Men ett annat område är: "Hur anpassar nämnden sitt arbete till den ökade externa produktionen av kommunala tjänster?" Tycker ni inte, som jag, att den moderatledda Uppsalaalliansen skulle kunna skriva lite mer i klartext att man vill dra ner på den kommunala verksamheten och låta privata företag ta över och att de nu söker med ljus och lykta hur de kan gå vidare i sitt rent nyliberala värv?

måndag, januari 04, 2010

Biodiversitetsåret 2010

I år är det det internationella året för biodiversitet. I Sverige startade vi året på ett märkligt sätt med att skjuta 10 procent av vargstammen.

Jag ska som politiker se till att uppmärksamma biodiversitetsfrågorna. Första målet är att se till att Uppsala kommunen inte minskar ambitionerna med skydd av natur i översiktsplanen - vilket just nu är förslaget. Sedan blir det Naturpolitik-valet 2010!

Det här är biodiversitetsårets officiella (övergripande) budskap:

Människan är en del av naturens rika mångfald och har rätten att skydda eller förstöra den.

Biologisk mångfald, mångfalden av liv på jorden, är avgörande för att upprätthålla levande nätverk och system som ger oss alla med hälsa, välstånd, mat, bränsle och livsviktiga tjänster våra liv är beroende av.

Mångfalden av liv på jorden riskerar att gå förlorade i en mycket snabbare takt på grund av mänsklig verksamhet. Dessa förluster är irreversibla, utarmar och skadar livsuppehållande system som vi är beroende av varje dag. Men vi kan miljöanpassa vårt sätt att leva och använda naturen och på så sätt förebygga skador.

2010 är det internationella året för biologisk mångfald. Låt oss fundera över våra möjligheter för att skydda mångfald och fokusera på brådskande vår utmaning för framtiden. Nu är det dags att agera.

lördag, januari 02, 2010

Vargjakten borde fälla Andreas Carlgren

Jag önskar att Miljöminister Andreas Carlgren (C) får avgå. Sverige har ändå inte längre någon minister som bryr sig om den svenska naturen. I dag sörjer jag att över 20 vargar dödats i en hetsjakt som saknar motsvarighet. Vargjakten gör mig ledsen och den hotar den svenska vargstammen.

Vargjakten är en mycket stor naturvårdspolitisk skandal av internationellt mått. 12000 jägare fick licens att jaga vargar. Bara första dagen sköts minst 22 vargar.

Felet är inte jägarnas, utan regeringens, som gick särintressen till mötes på ett rent olagligt vis.

De 210 vargarna vi hade i Sverige före jakten tillhör den mest utrotningshotade däggdjursarten i vårt land. Tack och lov har EU regler om hur hotade arter ska skyddas och bevaras. Regeringen har tillåtit jakt med metoder som gör att de inte kan säkerställa en så kallad ”gynnsam bevarandestatus”. EUs lagar och regler kräver att medlemsländerna ser till att djurstammen är livskraftig om jakt ska tillåtas.

Jag är helt säker på en sak. Om 12000 afrikanska jägare fick licens att bedriva nöjesjakt på lejon skulle det uppröra svenska folket mycket. Vargen är Sveriges lejon.