lördag, september 26, 2009

Blir det billigare att åka buss?

Vi har återupprepat krävt att busstaxorna mellan stadstrafiken och länstrafiken ska samordnas. Igår kom underlaget och UNT skrev om det idag.

En hel del av de krav som jag lyft fram gång på gång möter man upp i förslaget. Ungdomspriset ska gälla upp till 19 år - här har MP föreslagit 25 år, så att unga vuxna, bland annat studenterna också kommer med.

Seniorkortet som finns i länstrafiken ska gälla även på stadsbussarna. Det är bra.

Det blir samma hundregler i UL som i stadstrafiken - vet inte hur många gånger jag har tagit upp denna perifera, men för hundägarna viktiga, fråga.

Ett rörigt taxesystem blir inte mindre rörigt, men jag ska inte klaga på att man åtminstone tar dessa steg i någotsånär rätt riktning.

Nu är det bara tre aber:

1. Förmodligen är inte allianspartierna, som vanligt, helt överens med kontorets förslag. Det kan komma ett helt nytt förslag på bordet på torsdag kväll. Jag skulle inte bli förvånad i så fall...

2. Det är ingen satsning. Det är kollektivtrafikanterna som är trogna resenärer som får betala de ökade kostnaderna. Varför straffa de som åker buss ofta. Helt fel tänkt! För de flesta blir det alltså DYRARE att åka buss!

3. Vi skulle tjäna massor i ökat resande om fler resenärer har månadskort. Här sker ingen samordning eller prisförändring alls. Det är det sämsta med det här förslaget.

onsdag, september 23, 2009

Har talat med min cykelhandlare

Passade på att fråga min cykelhandlare hur affärerna går. Nycykelförsäljningen har gått ner något, vilket är i linje med rikssnittet. Men samtidigt sa han, och lyste riktigt upp, att nu har folk börjat lämna in sina gamla cyklar för reparation och upprustning. Så han var nöjd. Jag informerade om cykelparkeringsmotionen jag och Niclas Malmberg kommer att lämna in till Kommunfullmäktige. Här är den:

Motion till Kommunfullmäktige
Cykelparkering vid Resecentrum

Havet av parkerade cyklar vid Resecentrum ger Uppsala en alldeles speciell prägel av miljömedvetenhet, men det visar också att cykeln är en viktig del av kollektivtrafiken. Många Stockholmspendlare, men även länsbor som arbetar inne i Uppsala ser cykelturen till och från stationen som en bekvämt och snabbt sätt att ta sig till jobbet. Många njuter också av cykelturen. Mer pedalpendling är bästa formen av folkhälsopolitik. Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli ett föredöme i Sverige vad gäller cykling. En väl fungerande situation vid nya resecentrum är en viktig del i denna ambition.

Uppsala kommuns och UL:s målsättningar att kollektivtrafiken ska öka – ökar samtidigt behovet av mer och bättre cykelparkering – eftersom cykeln är en del av kollektivtrafiken.

När nya Uppsala Resecentrum står klart har det har det varit ambitionen att antalet cykelparkeringsplatser ska öka i antal mot idag. Vi anser att Kommunfullmäktige bör säkerställa att minst 6000 cykelparkeringsplatser finns på stationsområdet.

Det handlar dock inte enbart om att ha många cykelparkeringar, utan även kvalitativa cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska placeras rätt, så att cyklisten utnyttjar cykelställen. Cykelställen ska vara bra utformade, så att cyklarna inte tar skada och att det går att låsa fast cykeln. Cykelparkeringsställen ska också vara utformade så att det är enkelt att städa även när cyklar står parkerade. God design har visat sig skapa bättre vanor.

Cykelparkeringsfrågor har blivit populära stadsplaneringsfrågor i bland annat Nederländerna och Tyskland. Den tyska staden Münster, som också benämns Tysklands cykelhuvudstad, har cykelparkeringsgarage vid stationen. Münster har varit förebild för det beslut som Kommunfullmäktige i Uppsala fattat om att anlägga ett cykelparkeringshus vid stationen. En detaljplan är antagen. Det är nu angeläget att huset byggs snarast. Vi vill poängtera vikten av att huset ges en utformning så att det känns tryggt att använda, och så att det erbjuder olika grader av service, från enkla ställ till personliga P-platser som erbjuds till dygnskostnad eller längre perioder. Även kopplingar och rabattformer mellan abonnemang för sådan cykelplats och pendeltågsbiljett bör utredas.

Att långtidsparkera sin cykel vid stationsområdet är inte allt för ovanligt. Det är till exempel studenter som läser några terminer på annan ort som placerar sin cykel vid stationen. Det vore bra om dessa cykelparkeringsplatser kunde komma till bättre nytta. Därför borde Uppsala kommun erbjuda gratis långtidsparkering för cyklar på ett annat ställe för att minska problemet med långtidsupptagna p-platser.

Centralgaraget på stationens östra sida är i dagsläget inte fullbelagt. Kommunen bör i samarbete med Uppsala Parkerings AB erbjuda cykelparkeringsplatser i garaget, åtminstone så länge som parkeringsgaraget inte utnyttjas för bilparkering.

I anslutning till cykelgarage är det viktigt att en cykelcentral för service och informations etableras. Personal som har kontinuerlig tillsyn över betalda cykel-p-platser kan också upprätthålla informationskanaler till cyklister – t.ex. cykelkartor, pumpar, information om cykelreparatörer och deras öppettider, information om hur man kan ta cykel på tåg, buss och taxi, information om trafiksäkerhet och kanske också uthyrning av cyklar mm. I Münster finns även cykeltvätt i cykelparkeringshuset, liksom möjlighet att köpa hjälmar och cykelutrustning, samt att få enklare reparationer utförda.

I Stockholm finns hyrcyklar City Bikes. Det finns i dag ca 1000 cyklar utplacerade på ca 80 platser i Clear Channels regi. En motsvarande satsning i Uppsala skulle ge både tillfälliga besökare och inpendlare större chans att ta sig fram och se Uppsala per cykel. Hyrcyklarna kan hyras med säsongskort eller med tredagarskort. SL:s nya accesskort går även att ladda för hyrcykel.

Det största cykelparkeringsproblemet kommer sannolikt att uppträda vid den nya södra uppgången. Många stockholmspendlare som bor i exempelvis Fålhagen, Årsta, Kungsängen och Sävja kommer att tycka att det blir närmare att parkera cykeln på det södra området. Problemet är att det är för lite cykel-p-platser inplanerade i detta läge. Det är önskvärt med en snabb översyn om kommunen, men även privata markägare är intresserade att skapa utrymme för cykelparkering. För privata markägare kan attraktiva cykelparkeringssystem som exempelvis Pendula (www.pendula.se) kunna vara affärsmässigt intressant.


Vi föreslår

att GTN får i uppdrag att säkerställa att det finns minst 6000 cykelparkeringsplatser vid Resecentrum i samband med invigningen

att GTN får i uppdrag att i samråd med Uppsala Parkerings AB att utreda möjligheterna att skapa utrymme för cykelparkering i Centralgaraget.

att FSN och GTN får i uppdrag att utveckla formerna för och finansieringen av en cykelcentral i anslutning till cykelparkeringshuset inklusive satsning på service som cykelpumpsstationer, information med mera.

Att GTN får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga fler och bättre cykelparkeringar vid den nya, södra entrén till Resecentrum.

att GTN får i uppdrag att ta fram förslag på hur uthyrning av cykelparkeringsplatser i cykelgarage kan kombineras med kollektivtrafikkort i stadstrafiken, länstrafiken och SJ.

att GTN får i uppdrag ersätta den omoderna typen av cykelställ som förstör cyklarna och är svåra att låsa fast cyklarna i.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Uppsala kan bli värd för ett hyrcykelsystem motsvarande det som finns i Stockholm

att GTN får i uppdrag att anlägga en långtidscykelparkering

att GTN får i uppdrag att kontinuerligt städa cykelparkeringar så att attraktiviteten upprätthålls.

måndag, september 21, 2009

Kulturfientlighet anno 2009

"Vi vill att fler ska kunna försörja sig på sitt skapande" stod det i pressmeddelandet från Kulturdepartementet och Näringsdepartementet den 17 september. Nu ska regeringen satsa på den kreativa näringen hette det - eller hur är det egentligen, ska regeringen sluta satsa på konstnärerna för att de med en hård ekonomisk press väl bör klara av att dra in pengarna själva? Bli lönsam lille vän. Klarar man inte det ska man bara se till att utöva konsten som hobby istället, sa en borgerlig debattör i radion i morse.

Jag är faktiskt lite förvånad över den attack mot kulturen som borgerliga politiker och debattörer ganska samfällt ger uttryck för. Göran Hägglund verkar hålla i taktpinnen, men instrumenten stämmer i och tutar även från oväntade håll.

UNT-ledaren till exempel. Den ondgjorde sig häromdagen över att det rödgröna samarbetet hade artistuppträdanden på sin rödgröna dag på Kungsträdgården den 6 september, något som alliansregeringen minsann bestämt avstod från när de träffades på Sergels torg.

Undrar vad UNT tycker om att vi hade artistuppträdanden på vår rödgröna Uppsaladag i lördags? Rapparen Format och Robyn Seyfi uppträdde bland annat med en svängiga låtar om allt från klimatet till oroligheterna i Gottsunda. Delar av nyskrivna Musikalen Changes som framfördes av helt suveräna ungdomar från Stenhagen.

Kultur är politik. Regeringens kulturpropp presenteras idag. Åker kulturen på en propp? Med borgerliga slag mot kulturen kommer rödgröna förslag för kulturen göra detta område till en viktig valfråga. Och faktum är - valrörelsen har redan börjat.

tisdag, september 15, 2009

Varför MP säger nej till guppen i blå-30

I dagens UNT uttalar jag mig om varför MP inte vill ha blå-30 i bostadsområden, utan gula 30-skyltar. Det är en linje som Miljöpartiet drivit som enda parti i flera mandatperioder. Genom att genomgående kalla de gula 30-skyltarna för förbudstretti så har man i media lyckats skapa en negativ bild av vår ståndpunkt. Jag borde hädanefter kalla 70-skyltar för förbudssjutti och 90-skyltar för förbudsnitti. För att inte tala om 120-skyltar för förbudshundratjugo!

Blå 30 innebär att det är frivilligt att köra 30 km, men att man samtidigt ska sätta upp rikligt med farthinder och avsmalningar så att några åtminstone gör det. Den plan som kommunen har att genomföra blå-30 innebär att det tar minst 10 år innan alla områden är omställda. Det är förståss högst orimligt att det ska ta så lång tid att skapa bättre trafiksäkerhet i våra bostadsområden.

Jag vill verkligen poängtera att det är mycket bra att sänka hastigheten i bostadsområdena för att trafiksäkerheten ska öka. Barn ska kunna röra sig gående och på cykel. Lägre hastigheter ger de med lite sämre reaktionsförmåga chans att uppfatta trafiken bättre.

På vissa ställen, där många barn och ungdomar rör sig, och för all del även vid äldreboenden, bör trafiksäkerheten prioriteras jättemycket. Vid skolor och skolvägar behövs gupp och avsmalningar för att bilisterna ska vara extra hänsynsfulla.

Jag tycker att vi ska ha gula 30-skyltar i Uppsalas alla bostadsområden och att omställningen sker över en natt, precis som man gjorde i Stockholm. På de platser som man behöver öka trafiksäkerheten så kan man införa gupp och avsmalningar. Det kan ju också vara inne i bostadsområdena.

Fålhagen, där jag bor, håller just nu på att guppifieras med blå30. Vid vissa infarter har trafikmiljön blivit mycket farlig, eftersom vissa avsmalningar placerats på ett olämpligt sätt, nära korsningarna. Guppen är inte helt på plats än, men jag ser inte fram emot dem. Speciellt tycker jag att guppen är ett framkomlighetsproblem för cyklister. Det verkar inte vara någon som tänkt på att vi i dagsläget har många fler cyklister än genomsnittet i stan på Fålhagens gator. På vintern blir avsmalningarna till gigantiska snöhögar så fort det snöar. Sikten försämras i korsningarna. Hur bra är det egentligen?

Jag känner inte en enda bilist som inte blir åtminstone lite irriterad av gupp. Irritation och bilkörning är inte en särskilt bra kombination. Med guppen enbart på de viktigaste ställena kan bilisten hålla sig betydligt lugnare, även mellan guppen. Det är bra för trafiksäkerheten det också.

Nu har jag inte skrivit något om de omfattande kostnaderna för blå30 - jag skulle gärna använda pengarna till cykelvägar och andra trafiksäkerhetsåtgärder istället.

måndag, september 14, 2009

Vad generöst av GTK!

Min kompis Gunnar skriver idag på sin blogg att hans mamma fått ett nytt färdtjänstkort på posten. Mamma Margareta är 84 år och har för övrigt varit aktiv i Miljöpartiet i sin krafts dagar. Det Gunnar tycker är skojigt är att färdtjänstkortet gäller till 2050. Gatu- och trafikkontoret vill nog uppfattas som väldigt generösa eller så tror de på allvar att äldre i Uppsala kommun blir minst 120 år.
Jag tycker nog att GTK ska slösa sin generositet på att ändra bedömningarna för riksfärdtjänsten jag.

söndag, september 06, 2009

Rödgrön sommar


Det är ju helt självklart att det var sol och sommarvarmt på den rödgröna festen i Kungsträdgården. Mycket musik och en hel del pepp. Enda nackdelen var väl all potentiell svininfluensa man utsatte sig för genom att krama gröna och röda vänner. Många vänner var där i alla fall.
Av partiledarna och språkrören var Peter Eriksson min favorit i dag. Han var mest vågad och tog tillfället att ta upp regeringens språk där det sagda ordet skiljer sig grovt från verkligheten. Det går ju uppenbart att säga ett och mena ett annat, och komma undan med det. Peter satte fingret på det som garanterat kommer att bli en öm tå för regeringen framöver.
Jag saknade lite rödgröna röror att provsmaka i Kungsan. Det hade varit ett smart grepp. Mona Sahlin konstaterade i vilket fall att när det gäller maten ligger Alliansen i bakvatten, det finns ju inte ens någon blå mat. Och om det fanns, vem skulle vilja äta den i så fall?
Om ett år är valrörelsen som hetast. Nu är den igång.

onsdag, september 02, 2009

Välkommen till kommunpolitiken Cecilia


I går viskade en fågel i mitt öra att Cecilia Carlqvist kandiderar till Centerpartiets kommunlista i Uppsala. När jag tog steget in i politiken sa politiker både till höger och vänster: "Bra. Alla partier behöver bra människor." Därför känns det ganska självklart att gratulera Cecilia och hoppas på att centerpartiklarna placerar henne riktigt högt upp på listan.

tisdag, september 01, 2009

Visst kan studenterna få bättre och billig kollektivtrafik

I dag har Malena Ranch, Johan Edstav och jag träffat ordföranden och vice ordföranden i Uppsala studentkår för att diskutera ett utmärkt förslag.

Om alla studenter som vill vara med i kåren också är med och betalar en ganska låg avgift för kollektivtrafik, så skulle studentkortet sedan kunna gälla som frikort på kollektivtrafiken i hela länet. Studenterna skulle kunna åka buss i Uppsala, men också med buss eller tåg till Östhammar, Storvreta, Upplands Väsby eller Västerås.

Det kan bli en riktig win-win-lösning där både studenterna och kollektivtrafiken i Uppsala stad och hela Uppsala län gynnas. Med intäkterna från studentkåren kan vi finansiera fler busslinjer i staden där de behövs som mest, eller där studenterna behöver de bäst. En snabb och tillförlitlig busslinje mellan Flogsta och Ångström är till exempel efterfrågad enligt studentkåren.

Nu när kårobligatoriet kommer att avskaffas nästa sommar är det en utmaning för studentkårerna att fylla sitt medlemskap med värdefullt innehåll, så att många vill vara med i kåren. Jag är ganska säker att många studenter skulle uppskatta att kåren gör en affärsuppgörelse med kollektivtrafiken. Kombinationen av underhållning (nationerna) och nytta (bland annat kollektivtrafik) gör nog medlemsskap i kåren väldigt attraktivt.

Själv ser jag fram emot hur vi ger kollektivtrafiken ett riktigt uppsving samtidigt som studenterna får åka på ett biljettpris som är kanske bara är max en tiondel av kostnaden i dag.