måndag, februari 14, 2011

Kollektivtrafik vintertid

Ibland är det ju lite bistert. I fredags snöade det och stationshuset i Uppsala var egentligen ganska vackert i sin snöprydnad. Men det var ju lite förseningar i trafiken. Jag åkte med ett tåg till Stockholm några minuter efter den här bilden togs som var två timmar försenat.
Problemet var att informationsskylten var för kort för att både försenade och icke-föresenade tåg skulle få plats. Folk sprang omkring inne i resecentrum och var förvirrade. Flera kom fram till mig och frågade (!), vet du när nästa tåg går? Med internet i telefonen var det ju inte så svårt att få fram informationen från Trafikverkets hemsida. Frågan är bara varför motsvarande information gick att få på plats. Man kan undra?

Stockholm var ju lite annorlunda än Uppsala. Där var i stort sett samtliga busslinjer inställda. I media kunde man sedan få förklaringen: Snöröjningen på bussgatorna var i och för sig tipptopp, men SL ansåg att det var för farligt att köra. Visst kan man anta att en och annan buss skulle bli stående i en backe, men var det verkligen en riktig bedömning? Vore jag trafikpolitiker i Stockholm skulle jag vara rätt kritisk. Min vän i Saltsjö-boo kom aldrig till jobbet i fredags. Det gick inte en enda buss mot Nacka och trots att det var strålande solsken i Stockholm lagom till lunch så funkade tydligen inte busstrafiken förrän vid 16-tiden.
Informationsproblemen i kollektivtrafiken kommer med all sannolikhet bli en debattfråga framöver, liksom vilka som är beredda att satsa mer resurser på spår och kollektivtrafik. Jag tror att nästa val blir ett trafikval. Spårvagn är bara förnamnet.

måndag, februari 07, 2011

Uppsala måste få en ny avfallsplan

Det behövs en ny avfallsplan. De borgerliga partierna har inte gjort något under förra mandatperioden och inte ens efterlevt den gamla planen som lades fast 2004. Tre saker som måste prioriteras: 1) Fler återvinningsstationer för förpackningar och material i staden och alla kransorter. 2) Modernisering av återvinningscentralerna. 3) Bättre system för insamling av farligt avfall.

torsdag, februari 03, 2011

Är det någon skillnad på huckle och hijab?

För ett par veckor sedan så manifesterades minnet av Fadime Sahindal. Det var nio år sedan hon dödades. På kvällen var det ett politikersamtal - och även om det var Malena Ranch, som förde Miljöpartiets talan - så var jag också där. Det var ett intressant samtal med många intressanta vinklar om hur hedersrelaterat våld, eller skamrelaterat våld som det också kallas, kan motverkas och stoppas.
En fråga som jag tog upp är hur viktigt det faktiskt är att vi döper en plats, en gata eller en park i Uppsala efter Fadime Sahindal. Det är en fråga som min kommunalrådskollega Ilona Szatmari Waldau (V) driver hårt. Jag tror att flertalet politiker oavsett partifärg vill det - men det har blivit lite av en långbänk då frågan parkerats i namngivningsnämnden. Anledningen att det är så viktigt är att det är en symbolisk fråga. När platsen finns kommer det bli så mycket lättare att prata om frågan, den kommer ständigt vara aktuell och ingen kan längre sopa den under mattan.
Frågan om att namnsätta en plats efter Fadime bör lyftas upp på strategisk kommunalrådsnivå och jag har redan sagt till Mohamad Hassan (FP) att jag tycker vi borde enas om att lagom till hedrandet av Fadime nästa år ska platsen finnas. Jag tycker att det ska vara ett torg, jag tycker att det ska vara centralt och jag tycker att det inte enbart är en fråga för namngivningsnämnden. På resecentrum kommer en ny ingång i söder att skapas. Det kan vara en bra plats. Där rör sig många människor, det är centralt och vi gömmer inte undan frågan utan visar upp den för både invånare och besökare. Det finns säkert andra lämpliga platser också, men jag har inte hört om några konkreta förslag.
Efter mötet har jag tänkt mycket på det som en kvinna från Radio International Uppsala, RIU 98.9 FM, sade. Hon lyfte upp kvinnornas, mammornas och mor- och farmödrarnas roll.
Jag har tänkt en del på min egen mormor och farmor sedan dess. De är båda döda sedan länge och jag minns inte om det var farmor eller mormor som jag pratade med, men jag minns helt klart att en av dem sa att en av de viktigaste framstegen under hennes livstid var kvinnornas frigörelse. Den tid där kvinnor i frireligiösa Norrland behövde bära huckle för att visa sin underdånighet mot kyrkan var historia och passé. Min mormor blev på 20-talet kallad hora när hon klippte håret kort. Huckle eller hora - det var för 100 år sedan. Hijab eller hora - det är idag. Vem sa att inget är nytt under solen. Dags att göra samma resa en gång till, dags för mer kvinnofrigörelse. Resan kanske kan få sin verkliga början på resecentrum i januari 2012?

onsdag, februari 02, 2011

Skolbibliotek till alla elever

Jag har just varit och besökt skolbibliotekarien som är bättre än Google - Magnus Åberg på Ekebygymnasiet. Janne på TV4 hann före mig den här gången och gjorde ett bra inslag på nyhetskanalen igår ;-)
Jag träffade Magnus redan i höstas och bokade in ett studiebesök för att lära mig mer om hur skolbiblioteket fungerar och få ett grepp om vad de friskolor som inte har skolbibliotek och skolbibliotekarie faktiskt saknar.
Snart förtydligas lagen om att elever ska ha tillgång till skolbibliotek, men faktum är att friskolorna redan idag får motsvarande betalning som de kommunala skolor som har bibliotek. De borde alltså ha tillgång till bibliotek redan nu.
Trots att skollagen redan sedan tidigare innehållit krav på att friskolor ska säkerställa att eleverna har tillgång till bibliotek, verkar den nya skollagen ha aktualiserat frågan. Flera friskolor verkar ha vaknat, till exempel John Bauer som är med i tv-inslaget, utnyttja andra skolors bibliotek. Det kan ju låta rationellt, men det är faktiskt rimligt att varje skola har sitt egna bibliotek. Det handlar inte enbart om att ha en samling skönlitteratur och fack-litteratur. Det handlar om att det finns tillgång till tidningar och tidskrifter, någonstans att sitta och läsa, en bibliotekarie som ger tips om böcker och håller kurser i hur man söker i databaser. Det handlar om att hålla klassuppsättningar och beställa böcker eller undervisningsmaterial som lärarna behöver. Och allt finns i skolan. Att använda stadsbiblioteket är inte ett alternativ, inte ens med specialanställda skolbibliotekarer.
I IVE finns ett mål om satsningen på det Litterära Uppsala - det borde innebära att vi politiker ställer krav på att varje skola har bibliotek och att de kommunala skolorna gärna kan samverka med friskolorna - men för den skull inte dela på biblioteken. Eleven i inslaget har rätt, tycker jag: Skolan ses som mer seriös om den har skolbibliotek.
För övrigt var jag imponerad över den kokboks-samling som fanns på Ekebygymnasiets skolbibliotek, inte så konstigt kanske med anledning av skolans inrikning på kock- och mat-kunskap och så fanns också en fin boksamling om Ekeby bruk.