fredag, oktober 12, 2012

Talet på Internationella Flickadagen

Den 11 oktober höll jag ett tal på den första Internationella Flickadagen. Tris ordnade en manifestation på Fadimes Plats. Här är mitt tal:

Malala Yousufzai är en 14-årig flicka i Pakistan som kämpat för flickors rätt att gå i skolan. Hon vårdas för närvarande på ett sjukhus efter att nyligen ha blivit beskjuten av talibaner. Hon är ett exempel på vad flickor i en del av världen utsätts för på grund av krav på självklara rätten att få gå i skolan. Idag håller många upp handen för flickors rätt att gå i skolan. Jag tycker att vi höjer handen och knyter näven. Det här är en viktig fråga.

Idag 11 oktober uppmärksammas för första gången den av FN nyinstiftade International Day of the Girl Child, Internationella Flickadagen. Syftet med Internationella Flickadagen är att uppmärksamma flickors situation i världen, och att bidra till att öka engagemanget för att stärka flickors rättigheter.

Runt om i världen har många flickor en svår situation där de försummas, marginaliseras och diskrimineras i familjer och samhällen och många av flickorna känner inte till sina rättigheter.

Runt om i världen utsätts miljontals flickor för olika sedvänjor som skadar dem så som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, hedersmord, tvångsarbete/slaveri.

UNICEF har uppmärksammat det faktum att den extrema diskriminering som finns mot flickor i många länder lett till att det i den officiella statistiken “fattas” mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i Sydasien, Nordafrika, Mellanöstern och Kina, jämfört med vad som väntats enligt demografiska trender.
Flickors situation är svår i många länder, men vi får inte glömma bort att det också finns mer att göra i Sverige.

I Sverige har nyligen en utredning presenterats i vilken man föreslår att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras.

Barn och unga har sedan slutet av 1980-talet haft en sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen. Det gäller särskilt den psykiska hälsan. Forskning visar att psykisk ohälsa bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste tio åren och statistik visar att 40 procent av svenska tjejer i högstadie- och gymnasieåldern har magont, huvudvärk och sömnproblem.

Under år 2011 hade BRIS totalt 25 900 stödkontakter med barn och unga. 88 procent av kontakterna gällde flickor och 12 procent pojkar, och medelåldern i dessa kontakter var 14,9 år.

Att idag uppmärksamma Internationella Flickadagen är ett viktigt sätt att uppmärksamma flickors situation såväl i Sverige som andra länder. Mycket finns att göra och tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för våra barn och ungdomar.

torsdag, oktober 04, 2012

Public Service över en lunch

I dag hade den Sveriges Radio Uppland bjudit in till diskussion om Public Service framtid. Det var en hel del lokala makthavare som hörsammade inbjudan och kom dit. Det var två riksdagsledamöter från S, en från V, ett landstingsråd från M, ett kommunalråd från M, en GD från SVA, en landshövding och så jag. Radiocheferna berättade om de förslag som Public Service-utredningen kommit med och de allmänna synpunkter han hade om att ett kommande system måste vara robust och oberoende. Kulturdepartementet har ännu inte presenterat något förslag så därför är de politiska partierna ännu ganska avvaktande i frågan, men det som diskuterats mest i media hittills är väl hur avgiften ska tas ut framöver. Ska det vara en begravningsavgiftsmodell eller som nu en avgift? Utredningen har föreslagit begravnings-modellen, alltså en skatt som tas ut och som öronmärks för Public Service. Det kan ifrågasättas - kommer pengarna för nära politiken och kan det därmed bli ett kortare steg än nu för politiken att påverka upplägg, innehåll och styrning av Public Service? Landshövdningen var ganska outspoken med att han tyckte att modellen var konstitutionellt tveksam. Jag tycker att det ska vara en avgift framöver och jag tycker inte att den ska konstrueras som en skatt och vara anpassad efter inkomst - anledningen till det är att jag då tror att det ligger närmare till hands att vilja ändra upplägget. En politiserad avgift är inte så bra helt enkelt. Det är dessutom viktigare att bedriva fördelningspolitik när det handlar om större summor är naturligtvis en viktig invändning också. Miljöpartiet har kongressbeslut på att vi vill ha en avgiftsmodell - men samtidigt måste vi nu vara aktiva och diskutera hur modellen ska moderniseras och inte vara kopplad till ägande av en tv. Det var en trevlig diskussion om än lite snurrig emellanåt, som när Cecilia Forss deklararerade: Jag tror inte att det kommer finnas några radioapparater i framtiden. Det var ju liksom också ett sätt att tacka för maten. ;-)