onsdag, juni 03, 2009

Östhammar - förloraren?

I dag har jag varit och besökt SKB:s anläggningar i Oskarshamn tillsammans med riksdagsledamöterna Per Bolund och Peter Rådberg samt min kollega Gunnar Lind. Besöket var inplanerat sedan länge, men påpassligt nog valde SKB att presentera sitt beslut om vilken plats de vill att anläggningen för förvaring av kärnavfall ska ligga på! En sådan timing!

Vi besökte Äspö-laboratoriet, där man utvecklat den teknik som SKB vill använda till slutförvar. Det var ett mycket informativt besök. Vi var bland annat nere i berget på 450-metersnivån för att titta på hur kärnavfallet är tänkt att förvaras. På 400 meter stötte vi ihop med Radio Kalmar, som också var där för ett besök. Riksdagsledamöterna djupintervjuades bokstavligt talat. Vilken radioaktivitet ;-) Vi kunde informera personalen på SKB att deras företag hade pressträff kl 13.30 för att presentera platsvalet. Med tät kontakt med media i Kalmar och Uppsala hade jag den senaste infon.

Sedan besökte vi Clab, den anläggning där allt högaktivt avfall förvaras den första tiden efter användning och slutligen Kapsellaboratoriet.

Vi fick av säkerhetsskäl inte ta med oss telefoner in på Clab och därför fick vi beskedet om att SKB valt Forsmark när vi kom ut därifrån.

Oavsett vad man tycker om kärnkraften måste kärnavfallet hanteras på det allra säkraste sättet. Kärnavfallet ska ligga säkert i 100 000 år. Det är därför mycket viktigt att inte förhasta besluten som ska tas. Den metod som SKB utvecklats måste jämföras med andra metoder och gärna sådana som härstammar från 70-talets tekniska tänkande.

Anläggningarna kändes gammelmodiga och slitna, attityden bland vissa i personalen var skrämmande. En av informatörerna avfärdade kritik som framförts på obehagligt sätt. Forskningschefen var dock en mycket seriös person. Det finns uppenbart en hel del frågetecken kring metoden som behöver redas ut på ett seriöst sätt. Det kändes tryggt att få bekräftat att de inte har alla svaren, vilket vi ju också framför.

Berget avgjorde, sa SKB på sin pressträff. Jag tvivlar på det. Eftersom det var två kärnkraftskommuner som var kvar till dagens beslut, visar det på att inte berget fick avgöra i grunden.

Det beslut som ska tas om hur kärnavfallförvaringen ska ske är ett politiskt beslut i slutändan. De jubel som kommer från Arne Sandemo (M) i Regionförbundet i Uppsala är djupt beklagliga. Dagens beslut måste följas av miljöprövningar och regeringsbeslut för att överhuvudtaget vara aktuella. Det känns bra att ha varit i Oskarshamn idag - jag kommer med all säkerhet vara aktiv i den här debatten.

Östhammar vann dagens match mot Oskarshamn. Frågan är om inte Östhammar i själva verket förlorade. Det innebär också en stor uppoffring. De regionalpolitiska poäng om 700 jobb om 5 år i 5 år är inte så stort som vissa vill påskina.

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Berget avgjorde, sa SKB på sin pressträff. Jag tvivlar på det. Eftersom det var två kärnkraftskommuner som var kvar till dagens beslut, visar det på att inte berget fick avgöra i grunden.

Du är väl knappast omedveten att att slutalternativen kom ifrån att man faktiskt hörde sig för ordentligt vilka kommuner som kunde tänka sig ha förvaret? När det sedan gällde det slutgiltiga valet mellan Östhammar och Oskarshamn, var det berget som avgjorde. Dessutom kan vi knappast kalla Oskarshamn för förlorare då man får alla stödindustrier som behövs, som kapselanläggningen. Enligt artiklar i Ny Teknik idag delar man i princip jämnt på pengarna mellan kommunerna.

Björn Geijer sa...

Det är klart att de två slutkandidaterna redan var etablerade kärnkraftsorter, där risken för ett kommunalt veto var lika med noll. Frågan är om stabilare berggrund kanske finns på orter där kärnkraftsmotståndet inte är lika avtrubbat, men risken för kommunalt veto är överhängade?