onsdag, augusti 08, 2007

Slå vakt om Uppsala akademi

I söndags blev vi varse att den nye högskolekanslern Anders Flodström vill ha färre universitet, men att han inte värnar Uppsalas två universitet, de finns inte ens med på kartan! Han kallas fö Flodis (förkortning för flodhästen, enligt väl underrättad källa). Det kommer bli spännande att se vad han ska hitta på, skrev Stockholms universitets rektor i sin blogg, ska man gissa lite diplomatiskt, när Flodström tillträdde.

Jag tror att det är ett misstag att inte Uppsala kritiserar honom hårdare att han missat att ta med Nordens äldsta universitet och en av de mer framgångsrika på sin lilla lista. Att slå ihop Uppsala med Stockholm är ju ändå direkt uteslutet. Universitetets ställning i Uppsala är inte enbart en rikspolitisk fråga, det är i allra högsta grad en kommualpolitisk fråga. Universiteten, tillsammans med forskningsinstitutioner på bland annat Akademiska sjukhuset är viktiga arbetsgivare i kommunen bara för att ta ett litet exempel. Ibland tycker jag att det är konstigt att akademien inte spelar en ännu större roll än vad den gör i den lokala politiken. Idag har Kommunstyrelsen i Uppsala beslutat att starta en "Turismakademi" för att öka utbildningen av turistaktörer och därmed förbättra turismframgångarna. Inget ont i själva saken, men jag är förvånad över att ordet "akademi" används till en ideell förening där inte något av universiteten i vår stad är delaktiga. Än så länge ska jag väl tillägga för rättvisans skull... jag hoppas att aktörer från SLU och Uppsala Universitet låter höra av sig till kommunens nyckelpersoner mycket snart.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: