onsdag, april 07, 2010

Mer cykel- och naturturism i Uppsala

I dag har kommunstyrelsen beslutat att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige om att Uppsala Tourism ska bli Destination Uppsala. Det nya bolaget får också nya ägardirektiv.

Miljöpartiet fick igenom ett tillägg i direktiven - att Destination Uppsala särskilt ska beakta utvecklingsmöjligheterna till cykelturism, vandringsleder samt kultur- och naturturism. Det gör mig glad.

Hurra!

Inga kommentarer: