måndag, februari 07, 2011

Uppsala måste få en ny avfallsplan

Det behövs en ny avfallsplan. De borgerliga partierna har inte gjort något under förra mandatperioden och inte ens efterlevt den gamla planen som lades fast 2004. Tre saker som måste prioriteras: 1) Fler återvinningsstationer för förpackningar och material i staden och alla kransorter. 2) Modernisering av återvinningscentralerna. 3) Bättre system för insamling av farligt avfall.

Inga kommentarer: