onsdag, februari 02, 2011

Skolbibliotek till alla elever

Jag har just varit och besökt skolbibliotekarien som är bättre än Google - Magnus Åberg på Ekebygymnasiet. Janne på TV4 hann före mig den här gången och gjorde ett bra inslag på nyhetskanalen igår ;-)
Jag träffade Magnus redan i höstas och bokade in ett studiebesök för att lära mig mer om hur skolbiblioteket fungerar och få ett grepp om vad de friskolor som inte har skolbibliotek och skolbibliotekarie faktiskt saknar.
Snart förtydligas lagen om att elever ska ha tillgång till skolbibliotek, men faktum är att friskolorna redan idag får motsvarande betalning som de kommunala skolor som har bibliotek. De borde alltså ha tillgång till bibliotek redan nu.
Trots att skollagen redan sedan tidigare innehållit krav på att friskolor ska säkerställa att eleverna har tillgång till bibliotek, verkar den nya skollagen ha aktualiserat frågan. Flera friskolor verkar ha vaknat, till exempel John Bauer som är med i tv-inslaget, utnyttja andra skolors bibliotek. Det kan ju låta rationellt, men det är faktiskt rimligt att varje skola har sitt egna bibliotek. Det handlar inte enbart om att ha en samling skönlitteratur och fack-litteratur. Det handlar om att det finns tillgång till tidningar och tidskrifter, någonstans att sitta och läsa, en bibliotekarie som ger tips om böcker och håller kurser i hur man söker i databaser. Det handlar om att hålla klassuppsättningar och beställa böcker eller undervisningsmaterial som lärarna behöver. Och allt finns i skolan. Att använda stadsbiblioteket är inte ett alternativ, inte ens med specialanställda skolbibliotekarer.
I IVE finns ett mål om satsningen på det Litterära Uppsala - det borde innebära att vi politiker ställer krav på att varje skola har bibliotek och att de kommunala skolorna gärna kan samverka med friskolorna - men för den skull inte dela på biblioteken. Eleven i inslaget har rätt, tycker jag: Skolan ses som mer seriös om den har skolbibliotek.
För övrigt var jag imponerad över den kokboks-samling som fanns på Ekebygymnasiets skolbibliotek, inte så konstigt kanske med anledning av skolans inrikning på kock- och mat-kunskap och så fanns också en fin boksamling om Ekeby bruk.

Inga kommentarer: