torsdag, oktober 04, 2012

Public Service över en lunch

I dag hade den Sveriges Radio Uppland bjudit in till diskussion om Public Service framtid. Det var en hel del lokala makthavare som hörsammade inbjudan och kom dit. Det var två riksdagsledamöter från S, en från V, ett landstingsråd från M, ett kommunalråd från M, en GD från SVA, en landshövding och så jag. Radiocheferna berättade om de förslag som Public Service-utredningen kommit med och de allmänna synpunkter han hade om att ett kommande system måste vara robust och oberoende. Kulturdepartementet har ännu inte presenterat något förslag så därför är de politiska partierna ännu ganska avvaktande i frågan, men det som diskuterats mest i media hittills är väl hur avgiften ska tas ut framöver. Ska det vara en begravningsavgiftsmodell eller som nu en avgift? Utredningen har föreslagit begravnings-modellen, alltså en skatt som tas ut och som öronmärks för Public Service. Det kan ifrågasättas - kommer pengarna för nära politiken och kan det därmed bli ett kortare steg än nu för politiken att påverka upplägg, innehåll och styrning av Public Service? Landshövdningen var ganska outspoken med att han tyckte att modellen var konstitutionellt tveksam. Jag tycker att det ska vara en avgift framöver och jag tycker inte att den ska konstrueras som en skatt och vara anpassad efter inkomst - anledningen till det är att jag då tror att det ligger närmare till hands att vilja ändra upplägget. En politiserad avgift är inte så bra helt enkelt. Det är dessutom viktigare att bedriva fördelningspolitik när det handlar om större summor är naturligtvis en viktig invändning också. Miljöpartiet har kongressbeslut på att vi vill ha en avgiftsmodell - men samtidigt måste vi nu vara aktiva och diskutera hur modellen ska moderniseras och inte vara kopplad till ägande av en tv. Det var en trevlig diskussion om än lite snurrig emellanåt, som när Cecilia Forss deklararerade: Jag tror inte att det kommer finnas några radioapparater i framtiden. Det var ju liksom också ett sätt att tacka för maten. ;-)

Inga kommentarer: