fredag, oktober 12, 2012

Talet på Internationella Flickadagen

Den 11 oktober höll jag ett tal på den första Internationella Flickadagen. Tris ordnade en manifestation på Fadimes Plats. Här är mitt tal:

Malala Yousufzai är en 14-årig flicka i Pakistan som kämpat för flickors rätt att gå i skolan. Hon vårdas för närvarande på ett sjukhus efter att nyligen ha blivit beskjuten av talibaner. Hon är ett exempel på vad flickor i en del av världen utsätts för på grund av krav på självklara rätten att få gå i skolan. Idag håller många upp handen för flickors rätt att gå i skolan. Jag tycker att vi höjer handen och knyter näven. Det här är en viktig fråga.

Idag 11 oktober uppmärksammas för första gången den av FN nyinstiftade International Day of the Girl Child, Internationella Flickadagen. Syftet med Internationella Flickadagen är att uppmärksamma flickors situation i världen, och att bidra till att öka engagemanget för att stärka flickors rättigheter.

Runt om i världen har många flickor en svår situation där de försummas, marginaliseras och diskrimineras i familjer och samhällen och många av flickorna känner inte till sina rättigheter.

Runt om i världen utsätts miljontals flickor för olika sedvänjor som skadar dem så som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, hedersmord, tvångsarbete/slaveri.

UNICEF har uppmärksammat det faktum att den extrema diskriminering som finns mot flickor i många länder lett till att det i den officiella statistiken “fattas” mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i Sydasien, Nordafrika, Mellanöstern och Kina, jämfört med vad som väntats enligt demografiska trender.
Flickors situation är svår i många länder, men vi får inte glömma bort att det också finns mer att göra i Sverige.

I Sverige har nyligen en utredning presenterats i vilken man föreslår att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras.

Barn och unga har sedan slutet av 1980-talet haft en sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen. Det gäller särskilt den psykiska hälsan. Forskning visar att psykisk ohälsa bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste tio åren och statistik visar att 40 procent av svenska tjejer i högstadie- och gymnasieåldern har magont, huvudvärk och sömnproblem.

Under år 2011 hade BRIS totalt 25 900 stödkontakter med barn och unga. 88 procent av kontakterna gällde flickor och 12 procent pojkar, och medelåldern i dessa kontakter var 14,9 år.

Att idag uppmärksamma Internationella Flickadagen är ett viktigt sätt att uppmärksamma flickors situation såväl i Sverige som andra länder. Mycket finns att göra och tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för våra barn och ungdomar.

Inga kommentarer: