onsdag, december 20, 2006

Länsstyrelsen nästa för Gränby backe

Blir det något bygge av bostadsrätter i Gränby backe? Gränby odlarförening har överklagat och jag hoppas att länsstyrelsen granskar ärendet grundligt och inser att det är rimligt att spara odlingslotterna och området runt kallkällan intakta. Det handlar inte bara om att säkra beståndet av större vattensalamander, en Natura2000-art -- det handlar i grunden om att spara en bit värdefull närnatur som är viktig för både människor och för växt- och djurarter.

Det har också i dagarna kommit besked om byggplanerna precis vid Botaniska trädgården. Akademiska hus uppger i UNT att byggandet ska anpassas så att det stämmer in i omgivningen. De har målat fasaden grön på bilden som visas. Det räcker inte, tycker jag. Minsta krav borde vara att det blir gröna tak och växtlighet på fasaderna - då först blir bygget en intressant utveckling av området vid botaniska trädgården.

Inga kommentarer: