fredag, januari 05, 2007

Fem krav för grönare bilism

I media, bland bilintresserade och i miljörörelsen finns en diskussion om det är viktigast att bilar körs på förnybara bränslen eller om de är energisnåla. Det finns seriösa företrädare för bägge falangerna, men diskussionen leder allt som oftast bara till förvirring. Är inte miljöbilar bättre för miljön, undrar folk i allmänhet? Metro skrev häromdagen en artikel med rubriken Miljöbilsbluffen. På den vägen är det.

Jag anser att det inte finns någon motsättning mellan målsättningarna att bilar ska drivas energisnålt och med förnybara bränslen. Det handlar om en produktuvecklingsprocess för bilföretagen som måste drivas parallellt - det bästa är ju att vi får extremt energisnåla bilar som går på biodrivmedel.

Produktionen av drivmedlen är ju också en fråga - vissa miljödebattörer anser att etanol inte ska användas eftersom den i vissa fall produceras på sätt som inte är så effektiva eller ens bra för miljön. Så resonerar inte miljörörelsen när det gäller andra produkter - ta mat, till exempel. Där är utgångspunkten att produktionen ska kunna förbättras mot ekologiska och uthålliga metoder. Samma utgångspunkt måste gälla för etanolproduktion. Det är dock oerhört viktigt att arbeta hårt för att de nya metoder som utvecklas för energiproduktion är miljöanpassade och hållbara. Miljömärkning för drivmedel behövs! Jag är kraftig motståndare till resonemangen om att ha produktionsskogar utan just någon naturvårdshänsyn som företrädare för bland annat Oljekommissionen lanserade förra året.

Sedan har vi det här med bilisternas miljöansvar. Etanolförsäljningen har gått ner. Det beror på att priset inte är lika förmånligt längre - nu när bensinpriserna gått ner och etanolpriserna inte följt med neråt. Men det är inte miljöbilarnas eller bilisternas egna fel att marknaden är prisfokuserad? En hel del av de som toktankade etanol i bilar som inte konverterats till etanol slutade sannolikt. Visst - en del miljöbilsförare valde bensin och flexifueltekniken ger den möjligheten. Men det var just flexifuel som skapat möjligheten för att genomslaget av miljöbilar kunnat ske. Om man tankar etanol där den är billigast – är det fortfarande lönsamt eller åtminstone inte dyrare. Själv tankar jag bara bensin om jag är på orter i landet där det inte finns någon etanol (Hoppas att någon av mackarna i Malå får etanol snart!). En gång har jag tankat lite bensin mitt i natten när jag stannade på en mack i Västerås som inte hade etanol.

I dagens GP skriver jag och Mattias Goldmann en debattartikel där vi ställer 5 krav till regeringen för en grönare bilism.

Inga kommentarer: