torsdag, januari 18, 2007

Medborgare göre sig icke besvär

Många uppsalabor vill ha 30 km och farthinder på gator där de bor och verkar, men får vänta för länge på besked från Gatu- och trafiknämnden. Det skriver UNT om idag. Jag tycker att alla som engagerar sig i sin närmiljö är riktiga hjältar. De är dem som ser hur det fungerar i praktiken som oftast har rätt. Visst behöver trafiken lugnas ner på ett och annat ställe i Uppsala. På senaste gatu- och trafiknämnden lyfte tjänstemännen fram ett förslag om hur man kan speeda upp hanteringen av alla frågor som kommer in.

Det är faktiskt ingen ny fråga, vilket man kan få uppfattning av när man läser Anders Westerlinds uttalande. Under förra mandatperioden lyckades dock den dåvarande oppositionen lyfta upp nästan varje ärende av denna art till nämnden istället för att ta besluten i arbetsutskottet.

Det som är oroande är att Anders Westerlind tydligt markerar att alla förslag ska avslås direkt. Medborgare göre sig icke besvär. Ytterligare ett demokratiskt problem för oss här i Uppsala.

Inga kommentarer: