måndag, juni 11, 2007

Kommunfullmäktige on-line

Folkpartisten och ordföranden i Gatu- och trafiknämnden Anders Westerlind meddelade på Kommunfullmäktige att det inte blir någon ny medborgardialog i Fålhagen apropå att Österängsgatan också ska öppnas. Det mest häpnadsväckande är att han helt taget ur luften anser att det blir mindre trafik på Ymergatan om Österängsgatan öppnas! Skandal.

Folkpartisten och ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Urban Wästljung anser dock att man måste ta miljöhänsyn och bedömma konsekvenserna vid öppnandet av gatorna.

Oenighet i alliansen!

2 kommentarer:

Linus sa...

Kämpa på!

Som beoende på Österängsgatan blev jag chockad när jag fick reda på att förslaget utvidgats till att omfatta denna gata också. I och med att förslaget kom så sent, omröstning snart äger rum och att det inte blir någon medborgardialog pekar ju på att de redan bestämt sig. De vill inte ha något motstånd! Jag har flera anledningar till varför Österängsgatan bör hållas stängd fast var ska jag ta dem? Som boende här vet man nog bäst av alla hur trafiken fungerar i Fålhagen.

Maria sa...

tack
bra om du skriver till Gatu- och trafiknämndens ledamöter och tycker till före den 20:e! Dina synpunkter kan vara värdefulla! Adresser finns på uppsala.se