tisdag, juni 22, 2010

Vad ska Lars O Ericsson säga?

Dagens möte i Gatu- och trafiknämnden blev en test av hur starkt partiet som kallar sig "alliansens gröna röst" är. Spännande.
Det tidigare centerpartistiska kommunalrådet Lars O Ericsson lämnade två motioner innan han pensionerade sig och lämnade över stafettpinnen på sin post till nya kommunalrådet Stefan Hanna. En motion om förmånligare taxa i kollektivtrafiken för pensionärer, den andra om förmånligare p-avgifter för miljöbilar. Den senare lite märklig eftersom kommunfullmäktige under den tidigare rödgröna majoriteten redan fattat ett sådant beslut, som alliansen vägrat att genomföra. Nåväl, nu fanns en ny motion.
När ledamöterna samlades till nämndsammanträde kunde jag lätt inse att båda centerpartisterna, Stephen Schad och Stefan Hanna var tjänstgörande. Spännande.
Skulle hela oppositionen + centerpartiet rösta för motionerna skulle de alltså gå igenom.
Först kom miljöbilarna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade bifall till motionen. Ordföranden (FP) yrkade avslag i enlighet med skrivelsen från nämnden. Det blev votering och centerpartisterna lade ned sina röster! Resultatet blev 4 för motionen, 5 emot motionen och 2 nedlagda röster.
Frågan om pensionärstaxa blev lite krångligare. Jag yrkade bifall till motionen, som innebar att pensionärer över 65 skulle få förmånligare biljettaxa på bussen. Centerpartisterna lade ned sina röster och det blev samma röstresultat. Men jag lade också ett tilläggsyrkande om att nämnden skulle föreslå att seniorkortet, som är ett årskort för seniorer, framöver också ska säljas som månadskort eller säsongskort. Då blev centerpartisterna riktigt nervösa, för det var uppenbart att de också gillade den idén. De lade då fram ett eget förslag att periodisering av seniorkortet borde utredas. Lite fegt att inte stödja mitt förslag kan man tycka. Men alltid något.
Ja, sammanfattningsvis kan man väl konstatera att Lars O Ericsson inte kan vara så nöjd med sina efterträdare, särskilt som det blev så mycket media av Lars O:s förslag. Framförallt konstaterar jag åter igen att centerpartiets sk gröna röst som vanligt är svag och har den någon färg är det nog ljusblå.

Inga kommentarer: