fredag, augusti 20, 2010

Möte för trafiksäkerhet

För någon vecka sedan uppmärksammade både TV4 och Radio Uppland att STR tyckte att vi borde ha en trafikövningsplats och halkbana här i Uppsala. I dag träffade jag Håkan Andersson för att diskutera hur trafikskolorna ser på saken och hur vi gemensamt kan agera i frågan.

Ett problem är att de borgerliga partierna har en skev bild av vilka aktrörer som har muskler, dvs pengar, att bidra till nyanläggning av en trafikövningsplats. Många halkbanor har anlagts där det av en eller annan anledning funnits en gammal asfalterad yta, till exempel en nedlagd väg eller flygplats. Här i Uppsala lades halkbanan ner när E4 byggdes.

Det som är mest akut är faktiskt halkbana för MC och för tunga fordon, men även ett par tre fyra tusen nya körkortsinnehavare har ju obligatorisk halkövning. MC finns nu vid Söderby golf, men behöver en permanent lösning. Körningen med lastbil med släp håller till i Librobäck, men behöver också en permanent plats.

Det är rimligt att kommunen är en pådrivande aktör som också är med på upplägget. Vi har ju flera egna intressenter också: Räddningstjänsten, Bolandsskolan, sedan finns ju även polis, ambulans mfl offentliga aktörer.

Håkan förespråkar, precis som jag, en trafikövningsplats i Rörken. Att som Cecilia Forss (M) gömma sig bakom att någon annan får fixa det här håller inte. Det är trafiksäkerheten som drabbas. En trafikövningsbana gör också att intresset för allmänheten ökar att på sin fritid köra på bana och testa sin förmåga. Det behövs, sa Håkan.

Sedan pratade vi om andra angelägna trafikfrågor i Uppsala, om att skytningen behöver ses över och att 30 km (eller 40 km tyckte Håkan) bör vara standard i hela centrum och stadsdelarna, så att vi kan ta ner massförekomsten av skyltar och ta bort guppen i bostadsområdena. Vi pratade om ecodriving. Sedan berättade Håkan för mig att Uppsala är unikt och det här är inte bra. Vi har den lägsta andelen personer som går på körskola innan de tar körkort. Kanske är det därför folk i Uppsala kör så knackigt. För det var vi rätt överens om också.

Inga kommentarer: