tisdag, maj 29, 2012

Klimatfrågan angår visst Uppsala

"Alla inlägg som kommer att referera till världens miljö kommer jag att avbryta. Det här ärendet är tillräckligt komplicerat utan att vi drar in vad som händer klimatmässigt, för det har vi faktiskt inte med att göra. Det FÅR vi inte diskutera. Det får du göra någon annanstans."
Citatet är hämtat från gårdagens Kommunfullmäktige där detaljplanen för ett nytt externhandelsområde och en vikingapark diskuterades. Det är kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M) som fäller orden. Detaljplanen innebär att Uppsala kommuns utsläpp av koldioxid ökar med 2,1 procent vilket innebär att Uppsala kommun kommer få mycket svårt att nå sina egan uppsatta klimatmål.
Klimatfrågan är global, de flesta åtgärderna är lokala. Det är fullständigt huvudlöst att inte klimatfrågan skulle få diskuteras. Och om Bäcklunds uttalande stider mot kommunallagen finns anledning att gå vidare med.

Inga kommentarer: