söndag, oktober 08, 2006

Kommun- och landstingsdagarna

Miljöpartiet har haft kommun- och landstingsdagar i Örebro under helgen. Nu kraftsamlar miljöpartiet i hela landet för att driva grön politik. Långsiktighet, lika rätt och livskvalitet är de gröna nyckelorden, sa Maria Wetterstrand, som självklart imponerade.

En moderat imponerade
Mats Svegfors, landshövdingen i Västmanland, var där och presenterade Ansvarskommitténs arbete med den framtida regionala utvecklingen och samhällsorganisationen. Visst finns det demokratiska farhågor med större regioner, men jag tycker att möjligheterna med en mer modern 0ch smartare samhällsorganisation är stora. Idag när all regional indelning är olika är det sannerligen inte särskilt enkelt att vara med att påverka utvecklingen.

En folkpartist imponerade
Staffan Werme från Örebro var med och diskuterade hur man bäst bemöter främlingsfientliga och nationalistiska partier och hur vi kan motarbeta deras syften och politik. Den öppna och fria debatten är det enda vapnet. Helt rätt. Samtidigt tycker jag att man inte ska ha en övertro på att den öppna debatten (om tex människors lika värde, framlingsfientlighet, ekonomiska fakta om invandringen) är allena saliggörande. Grunden i framgångarna för dessa partier handlar i stor utsträckning om att de fångar upp missnöjesröster. Att motarbeta missnöjet handlar också om att vi medvetet verkar för att politikerföraktet minskar - och där har politikerna i alla partier ett ansvar att lyfta nivån i debatt och retorik. Vi behöver bli bättre på att spegla verkligheten som den är och inte pr-mässigt överdriva problemen i samhället.

Örebro imponerade också. Promenaderna mellan hotellet och konferenslokalen längs Svartån var trevliga.

Inga kommentarer: