fredag, oktober 06, 2006

Överraskning?

Nu har moderaterna presenterat sin regering. Jo, för så var det väl. Lite grovt sett så gav (m) bort familjen till (kd), skolan till (fp) och miljö och jordbruk till (c).

Nu är det bara att hoppas på att Andreas Carlgren är lika intresserad av biologisk mångfald som han varit av mänsklig mångfald och att lantmästaren Erlandsson inte lägger ner satsningarna på ekologiskt jordbruk.

I en gammal intervju som Sveriges Natur gjort med den senare läser jag: "Eskil Erlandsson tycker sällan att det blir konflikter mellan miljöintressena å ena sidan och jord- och skogsbruket å den andra. De flesta jord- och skogsbrukare tänker på att framtida generationer också ska kunna leva av jord och skog och försöker därför handla så miljövänligt som möjligt."

Ordet ekologi förekom inte i regeringsförklaringen. Ordet jordbruk inte heller. Ordet mat en endaste gång. Men vad som menas med det som sades återstår att se. "För att värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, förnybar energi och öppna landskap skall de gröna näringarna ha likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot övriga EU. Sverige skall ta till vara de möjligheter som EU:s landsbygdsprogram ger."

Inga kommentarer: