tisdag, november 21, 2006

Nu blir det demonstration

Ska hotet om en demonstration mot alliansens avsaknad av klimatpolitik skapa förändring? Den enda gröna moderaten jag känner till - Magnus Andersson - blev minst sagt upprörd över Uppsalas borgerliga styre och deras oförmåga att minska klimatpåverkan. Han gick ut i media och uppmanar till demonstration. Ryktet säger att både Hedberg och von Essen kontaktat Magnus Andersson för att få till stånd en, som det heter, konstruktiv dialog. Det gäller bara att dialogen är så konstruktiv att den genomförs före måndag - som trots allt är den ödesdag då budget och verksamhetsplan (IVE) för kommunen ska klubbas igenom i kommunfullmäktige.

I Uppsala släpper vi ut ca 4,5 ton koldioxid per innevånare. 3 ton måste bort enligt FNs klimatpanel. För att minska med 1 ton, som är en bra början, skulle vi behöva 4-faldiga kollektivtrafiken, eller så kan vi ersätta 50% av drivmedlen till biodrivmedel, eller så kan vi skaffa mycket effektivare bilar och andra fordon, som körs mer sparsamt. Eller varför inte en kombination av dessa saker samt en del andra åtgärder?

Hedberg argumentation för att sänka målet för 2010 (jmfr med 1990) från 20 procent till 4 procent handlar om att Uppsala inte ska gå före. Men för att Uppsala ska bidra till det nationella målet måste vi ha ett högre mål. Vafför då då? Uppsala har ingen tung industri. Uppsala har liten andel olja i fjärrvärmen. Vi har i stort sett bara det urbana vardagslivet som koldioxidgenerator. För att det nationella pusslet ska gå ihop måste Uppsala och andra mellanstora städer bidra med mer än 4 procent. Det skulle Hedberg och Co i stadshuset haft vetat om de varit det minsta intresserade för miljöfrågor. Lika lite som västvärlden ska lägga över ansvaret på u-länderna, ska väl vi i Uppsala lägga över ansvaret på Norrlands inland.

För övrigt är det ganska kul att det trots allt finns en grön moderat.

Inga kommentarer: