onsdag, november 29, 2006

En kraftig baksmälla

Jag vaknade upp med en kraftig baksmälla. Fick helt klart en överdos av de kallsupar högeralliansen bjöd på i natt. Budgetdebatten slutade halv tre. Jag har huvudvärk i alla bemärkelser.

Jag är i och för sig inte det minsta överraskad av det politiska spelet. Jag förstår att högeralliansen har ett stort behov att markera att de står samlade - men till vilket pris? Hur många av sina väljare ska de svika och hur mycket av sin egna övertygelser ska de avstå från att ställa upp på bara för att de inte kan förmå sig att rösta ja till förslag som kommer från andra partier?

Varför röstar högeralliansen emot att små- och medelstora företag ska ha en chans att vara med och lägga anbud vid upphandling till kommunen? Varför röstar högeralliansen, och framförallt Centerpartiet, emot satsningar på landsbygdsutveckling? Listan av exempel kan göras lång och den har ett undantag. Vårt förslag om att öka andelen lokalt tillagad mat i vårdboenden och skolor vann gehör. Det var glädjande. Men som ni vet så bekräftar undantaget regeln.

Det värsta är dock attityden som alliansens företrädare har. Det finns ett underskott av respekt för andra människor och andras åsikter. De odlar med sitt beteende fram ett politikerförakt som skapar missnöjesyttringar. Detta gynnar enbart de mörka krafterna. Det saknas ett moget ledarskap i högeralliansen och i dess alla beståndsdelar (partierna). Tyvärr saknas också ett kompetent ledarskap i kommunfullmäktigesalen, som har kraften att stoppa mobbingstendenser och viljan att skapa en gemenskap i arbetet för ett bättre Uppsala.

Inga kommentarer: