onsdag, november 22, 2006

Vad tror du att det här är?

"Det kan konstateras att miljömålen när det gäller koldioxidutsläppen inte uppfylls. Den totala utsläppsnivån har ökat kraftigt när det gäller trafiken och koldioxidutsläppet i kg/invånare har inte minskat utan är oförändrad. En realistisk målsättning måste fastställas och åtgärder vidtas för att vända utvecklingen och uppnå fastlagda mål."

Jo, det är det borgerliga styret i Uppsala kommun som äntligen har fått klart för sig att det finns en koppling mellan miljömålet Ingen klimatpåverkan och trafiken. Den andra meningen är lite obegriplig - först vill de fastställa mål och sedan vill de uppnå fastlagda mål - hur ska de ha det egentligen? Men det viktiga är att de magiska orden "åtgärder vidtas" faktiskt står där. Nu är jag helt redo för IVE-debatten på måndag.

Inga kommentarer: