söndag, september 02, 2007

Hur dåliga får kalkylerna bli och hur rörig får infrastrukturpolitiken vara?

Jag håller med om att dåliga kalkyleringar vad gäller väg och järnvägsbyggen måste hejdas. Det här är åtminstone ett förslag. Att Vägverket inte är positiva till en kontrollfunktion med tillhörande sanktioner är väl åter ett exempel på den strutsmentalitet som råder i ett av trafikverken. Banverket är inte heller något föredöme vill jag tillägga...

Det behövs en hel del förändringar i infrastrukturpolitiken.
Det första är att slå ihop trafikverken - så att planeringen inte utgår ifrån vilken transportlösning man väljer - utan vad som är det egentliga målet med infrastruktursatsningen. Kan man lösa problemet med att det är trångt på Essingeleden på annat sätt än genom att bygga Förbifarten? Går det att göra det billigare och med mindre CO2-utsläpp? Skulle tro det...
Det andra är att få någon ordning i planerandet. Nu vill AxénOlinskan förskottera 50 mille för att skynda på utredningen av Förbifarten. Alla förskotteringar från olika kommuner och landsting runt om i landet ger oss en fullständigt omöjlig situation - hur ska vi överhuvudtaget kunna fatta vettiga beslut om inriktningsplaner mm? Det lär ju inte bli lätt för borgerliga politiker att säga nej till Förbifarten om 50 miljoner redan investerats, även om de kommer på bättre tankar framöver... Förskotterandet göder prestigepolitiken! Har vi råd med det? Och miljön - hur kommer den in i bilden?

Dessutom måste vi fråga oss om det är vettigt att vissa projekt får förtur bara för att en kommun förskotterar? För Uppsalas del har vi förskotterat pengar till nya stationen - och miljöpartiet var med på det också (men jag var inte med på den tiden). Så här i efterhand kan man ju gott säga att det både var bra och dåligt. Bra för att stationen måste byggas om - dåligt för att de kalkyler som gjordes inte längre är aktuella. Det måste finnas flexibla möjligheter att revidera projekten så att det inte blir helt tokigt när det står klart. Kapacitetsbrist på stationen redan från start. Att budgeten också överskridits har i Uppsalafallet inneburit att den planering man gjort skurits sönder med lilla osthyveln.

På Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka har vi extrem kapacitetsbrist. SJ förhandlade tom med UL häromdagen att dra ner på trafiken med Upptåget för att minska trängseln - hur det gick vet jag inte. Lösningen på det problemet heter fler spår mellan Uppsala och Märsta. Det känns det ohyggligt märkligt att dessa två extra spår inte är med i Banverkets infrastrukturplanering de närmaste åren. Dessa spår borde dock prioriteras och gå före det mesta i infrastrukturväg - jag tycker att det är en gåta att så inte skett redan förut. Men en ny E4 förbi Uppsala har stulit all uppmärksamhet för de flesta av Upplandspolitikerna under en herrans massa år kan man ju bara gissa...

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: