lördag, september 22, 2007

Systemsyn i Uppsalapolitiken?

Efter att ha tjatat på att man ska ha en systemsyn när man ser på trafikpolitiken här i Uppsala borde jag väl vara glad när begreppet äntligen dyker upp i ett dokument? Nähe. Den bogerliga majoriteten i Gatu- och trafiknämnden vill öppna Bäverns gränd, som bekant. Men Gatu- och trafikkontoret konstaterar att det inte är förenligt med god framkomlighet för busstrafiken och föreslår därför att bygger en ny bro över Fyrisån i höjd stadsparken. Wrooom säger det över minigolfbanan i framtiden alltså! Niclas skriver mer.
Någon systemsyn är det ju inte fråga om, utan snarare att bilarna till varje pris ska prioriteras i innerstaden. Systemsyn vore att se helheten - hela transportsystemet, med cyklar, bussar och allt.
I sammanhanget måste också påpekas att trafikkommunalrådet Cecilia Forss som alltid uttalar sig i UNT om frågan utan att vara det minsta påläst. Hon har inte läst utredningen för att kunna göra en kommentar, trots det så slår hon fast att Bäverns gränd ska öppnas. Noll koll, som vanligt alltså.
Det värsta scenariot ligger alltså på bordet: Borgarna vill öppna Bäverns gränd för biltrafik OCH bygga en ny bro. Känner de inte till att det bara kommer att bli ännu mer biltrafik i innerstaden på så sätt och mer luftföroreningar och mer buller. Men hejsan!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Systemsynen på trafikfrågor är ett intressant perspektiv. Det borde kunna leda till funderingar på stadens eller städers utveckling och form. Exempelvis borde väl mp gilla ett utvecklat cykelvägnät - men jag tycker det borde lokaliseras i skog och park (med tillräcklig belysning) istället för utmed tungt trafikerade bilvägar... Är det något som mp kan tänka sig ge utrymme för när det gäller stadsbyggnad?

Det skrivs en del om kraftledningar som ska grävas ned. Det framgår även att marken är vikt för exploatering av intilliggande grannar. För mig är det uppenbart att östra stadsdelarna lider brist på parkmark av någon högre kvalitet. Kan mp tänka sig vika en del av stråket till allmänna intressen så som cykelvägnätet och där skapa ett lummigt cykelstråk? Kanske kan "von Bahrska häcken" stå som förebild?

Varma hälsningar

Maria Gardfjell sa...

Jag håller med dig om att cykelvägar i skog och park är föredömligt. Just nu får vi kämpa lite för att behålla en hel del sådana cykelvägar - eftersom den borgerliga majoriteten kommit på att de tycker sådana är "farliga". Jag håller med dig om att det är viktigt att få fler cykelvägar - och helst på lite avstånd från trafiken (så att man hör fågelsången eller mp3-spelaren när man cyklar). Jag håller också med oma att det behövs mer parkmark i de östra stadsdelarna och att vi borde se till att spara ut gröna stråk när kraftledningsgatan ska bebyggas. Det är parkbristområde i de östra stadsdelarna. En sak som slagit mig är att parkerna som finns också är ganska tråkiga. Det behövs mer påkostade planteringar mm i de parker som finns!

Anonym sa...

...men så bra - kan nu systemsynen för trafiken så sakteliga bli till en systemsyn för staden? Det finns en övertro på den täta staden (Compact City) som lösningen för en hållbar utveckling. Uppsala tuffar på i en sådan riktning där parkmark betraktas som obebyggd mark. Grönskan är ett utbud i staden - ett stadsbyggnadselement som ska ingå oförminskad i en tätare stad... men många glömmer den tredje strukturen - den gröna. Stadens tre strukturer är ju byggnadsstrukturen, infrastrukturen respektive den blå/gröna.