torsdag, mars 25, 2010

Bilväg över minigolfbanan

På måndag behandlas en motion som jag och Niclas Malmberg skrivit om att stoppa planerna på bilbron över Fyrisån. Nu får vi stöd från alla möjliga håll.

Nyss ringde en representant från Uppsala bangolfsklubb till mig och berättade att om bron byggs hotas minigolfbanområdet. Minigolfbanan har 30000 besökare varje sommarhalvår. Det är väl, för att göra en jämförelse, lika många som besöker Uppsala konstmuseum.

Stadsparken, Studenternas, minigolfanläggningen och strandpromenaden längs Fyrisån är en oas. Att dra en fyrfilig väg med lika mycket trafik som Väderkvarnsgatan eller Vaksalagatan är faktiskt helt galet. Dessutom drar det in mer biltrafik mot centrum, inte tvärtom som några påstår.

Minigolfklubben berättade också att de står inför att renovera banorna. Men då har de fått besked från en tjänsteman på Gatu- och trafikkontoret att det är inte borde göra det eftersom det kommer att vara en meningslös investering pga att bron ska byggas. Det här gör mig riktigt arg. Något beslut är inte fattat än. Det är inte för sent att stoppa bron över Fyrisån!

1 kommentar:

Gunnar Rundgren sa...

Kan bara hålla med! På dom bara.