torsdag, mars 18, 2010

En glad rödgrön dag


I dag har Marlene Burwick, Ilona Szatmari Waldau och jag haft en lyckad pressträff. Vårt utspel handlade om att vi vill ge Uppsalahem ett direktiv att mer på allvar gå in i studentbostadsområdet och bygga 100 nya studentbostäder om året. På TV4 kan man rösta om förslaget redan nu!

Att rösta var också ett tema för presskonferensen. I morgon är det ju bara ett halvt år kvar till valet. Det behövs politik som skapar investeringar i fler jobb, minskar klyftorna och tar klimatfrågan på allvar.

På presskonferensen lyfte vi upp några frågor som vi tror kan bli viktiga för uppsalaborna inför valet.

Satsa på förskolan och skolan
Vi rödgröna kräver kvalitet. Fler lärare i förskolan och skolan. Mindre barngrupper i förskolan.
Bygg bostäder för unga
Vi rödgröna jobbar för många fler hyresrätter, fler studentbostäder och klimatsmarta renoveringar och byggen.
Bygg spårväg i Uppsala
Vi rödgröna vill ha människor – inte bilen i centrum! Vi vill bygga den klimatsmarta staden med spårvagnar, bussar, cyklister och gående.
Inget civilflyg på Ärna
Vi rödgröna säger Nej till civilflyg på Ärna. Vi har beredskap för en parkstad med 20000 bostäder, företagspark, idrotts- och rekreationsområden i norra stadsdelarna.
Dags för jämställdhet och jämlikhet
Vi rödgröna jobbar för jämställda löner och jämställdhet i bolagsstyrelserna.

I morgon kommer också besked från Länsstyrelsen om de säger ja till civilflyg på Ärna. Det kommer de förstås att göra med ett obekant antal förbehåll. Allt annat är ganska osannolikt. Det är ett fasligt tjat om Ärna är en politisk fråga för lokalnivån i Uppsala eller inte. Att beslut ska tas på en annan nivå fråntar inte oss lokalpolitiker att engagera oss mot det mest otidsenliga och rent geografiskt felplacerade projekt man kan tänka sig.

Inga kommentarer: