tisdag, januari 04, 2011

Kan ett kommunalråd ha en annan uppfattning än partiet?

Jag tycker att det finns flera frågor som kommit upp i och med "Stefan Hanna-affären" som är allmänpolitiskt intressanta. En sådan fråga är om man får ha annan uppfattning i sakfrågor än sitt parti och vara en politisk företrädare, till exempel kommunalråd eller landstingsråd?

Det enkla svaret är ju att det är självklart att man får det. Sverige är ett fritt land och vi har yttrandefrihet. Men samtidigt så är det inte så självklart att man bara för att man har det ska opinionsbilda i just de frågorna, eftersom man är en viktig företrädare för sitt parti och att det man säger faktiskt uppfattas som partiets politik?

Vill man driva en annan linje än partiet är det ju främst i interna sammanhang man driver sin linje. I MP har vi också högt i tak och vi är öppna för att ompröva ställningstaganden, genom till exempel medlemsomröstningar. Det normala är väl att lägga en motion till kongressen, engagera sig i någon av partiets styrelser eller arbetsgrupper, ta upp frågor till diskussion på medlemsmöten eller engagera sig inför beslut om nytt partiprogram. Som ny politiker kan man ha en del kunskapsbrist om hur frågor drivits tidigare, varför kompromisser gjorts och liknande. Här är ju dialogen med sina partikompisar särskilt värdefull också för att få kunskap.

Ett undantag där man kan driva en politisk fråga som skiljer sig från partiets officiella linje kan ju vara om lokalavdelningen tar ett beslut om det. Där har man ju ett demokratiskt mandat och uppdrag att driva frågan.

Partipolitiken och medieklimatet uppmuntrar alla i politiken att profilera sig. Det är bra. Det är genom att synas och debattera man får de viktiga kontakterna med medborgare som också har åsikter och värdefulla synpunkter. Det är genom att många i partiet syns och säger kloka saker vi får genomslag för vår politik.

Samtidigt är medieklimatet tufft och som offentlig person (särskilt om man har makt) kan man bli hårt ansatt. Med medieträning får man utbildning i hur media fungerar, hur journalister arbetar och man lär sig att uttrycka och få fram sitt budskap bättre. I mediestrategin som vi lagt fast på lokalplanet ingår för vår del en prioritering i vilka frågor vi vill prioritera i vårt parti. Skulle jag ha någon synpunkt om mitt partis inställning till en utrikespolitisk fråga till exempel, är jag ju rätt säker på att det är en fråga som inte är med i vår lokala prioritering.

Sedan är det ju viktigt att ha en fördelning av arbetsuppgifterna. När jag pratade med Johan Edstav, MPs landstingsråd, om de här frågorna igår sa han: Jag skulle ju inte göra utspel om till exempel skolpolitik i Uppsala kommun. Nej, det ger du fan i, skämtade jag tillbaka. Det är viktigt att komma ihåg att politik inte enbart är tyckande, utan att det är förmågan att genomföra politiken som är det viktiga. Det är våra skolpolitiker tillsammans med KF-gruppen och mig som kommunalråd som ska ha det skolpolitiska ansvaret att också opinionsbilda i kommunala frågor av det slaget. Det här är ju också en fråga om hushållning av den begränsade tid man har.

Jag är en lika varm anhängare som Stefan Hanna av att det kommer in nya människor i politiken. Alla kan inte ha fötts in i politiken. En av de roligaste sakerna jag vet är att prata på möten för nya medlemmar. Vi brukar hålla mötena ganska öppna och låta de som är nya ställa sina frågor. Ibland handlar frågorna om detaljer i sakpolitiska frågor, ibland är det mer frågor om kommunens, landstingets och riksdagens strukturer och det kan också handla om rent ideologiska spörsmål. Ofta brukar riksdagsledamoten, landstingsrådet och kommunalrådet kunna svara på de flesta av frågorna om vi lägger ihop vår kompetens.

Nu har jag kommit ifrån ämnet lite, men för att ta tillbaka tråden till frågan "Kan ett kommunalråd han andra åsikter än sitt parti?" så har vi i MP en regel att redovisa till valberedningen vilka frågor vi inte sympatiserar med partiet med innan vi ska väljas till olika poster. Ibland får man också den typ av frågor av partikompisar inför personval. Det tycker jag är ett bra sätt för partiet att också få reda på hur man ställer sig. Framförallt har det gett mig en bra känsla för hur viktigt partiet tycker det är att jag ska vara en företrädare.

Inga kommentarer: