söndag, februari 18, 2007

Gröna på Biofach-mässan

Amerikanen Thomas B Harding, en av den ekologiska rörelsens grand old men uppmanade åhörarna på ett seminarium under mässan i Nürnberg att engagera sig politiskt. Det behövs kloka och kunniga personer i alla partier, betonade han. Själv blev jag presenterad i anslutning till ett annat semiarium och den som presenterade mig lyfte särskilt fram att jag numera också är grön politiker vid sidan av det jag för övrigt sysslar med. Jag blev glad och förvånad av hur många som kom fram och lyckönskade mig. Och framförallt erkände att de också funderat på att engagera sig politiskt.

Jag var inte den enda gröna politikern på BioFach-mässan. Vice jordbrukministern från den Italienska regeringen, den gröna politikern Stefano Boco, gjorde starkt intryck när han tog upp frågan om att Italiens regering beslutat sig för att driva kravet i EU på nolltolerans av gmo-rester i ekologisk mat!






Renate Künast, den förra tyska jordbruksministern, var också på mässan. Hennes kanske mest påtagliga bidrag till utvecklingen av den ekologiska produktionen är att hon tog initiativ till ett gemensamt tyskt märke för ett par tre fyra år sedan. Det har fått fullständigt genomslag och gör att ekologisk mat profileras mycket bättre.


En annan grön politiker jag träffade var min gamle finske vän Sampsa Heinonen. Sampsa och jag har lustigt nog lite parallella liv. När jag var med i Fältbiologerna var han med i den finska motsvarigheten. När han jobbade med ekologiskt jordbruk blev jag rekryterad till KRAV. Han har varit grön politiker en hel del år. Nu är jag där.

De har riksdagsval i Finland den 18 mars. Jag är bjuden till Åbo på valvaka.

Inga kommentarer: