tisdag, september 15, 2009

Varför MP säger nej till guppen i blå-30

I dagens UNT uttalar jag mig om varför MP inte vill ha blå-30 i bostadsområden, utan gula 30-skyltar. Det är en linje som Miljöpartiet drivit som enda parti i flera mandatperioder. Genom att genomgående kalla de gula 30-skyltarna för förbudstretti så har man i media lyckats skapa en negativ bild av vår ståndpunkt. Jag borde hädanefter kalla 70-skyltar för förbudssjutti och 90-skyltar för förbudsnitti. För att inte tala om 120-skyltar för förbudshundratjugo!

Blå 30 innebär att det är frivilligt att köra 30 km, men att man samtidigt ska sätta upp rikligt med farthinder och avsmalningar så att några åtminstone gör det. Den plan som kommunen har att genomföra blå-30 innebär att det tar minst 10 år innan alla områden är omställda. Det är förståss högst orimligt att det ska ta så lång tid att skapa bättre trafiksäkerhet i våra bostadsområden.

Jag vill verkligen poängtera att det är mycket bra att sänka hastigheten i bostadsområdena för att trafiksäkerheten ska öka. Barn ska kunna röra sig gående och på cykel. Lägre hastigheter ger de med lite sämre reaktionsförmåga chans att uppfatta trafiken bättre.

På vissa ställen, där många barn och ungdomar rör sig, och för all del även vid äldreboenden, bör trafiksäkerheten prioriteras jättemycket. Vid skolor och skolvägar behövs gupp och avsmalningar för att bilisterna ska vara extra hänsynsfulla.

Jag tycker att vi ska ha gula 30-skyltar i Uppsalas alla bostadsområden och att omställningen sker över en natt, precis som man gjorde i Stockholm. På de platser som man behöver öka trafiksäkerheten så kan man införa gupp och avsmalningar. Det kan ju också vara inne i bostadsområdena.

Fålhagen, där jag bor, håller just nu på att guppifieras med blå30. Vid vissa infarter har trafikmiljön blivit mycket farlig, eftersom vissa avsmalningar placerats på ett olämpligt sätt, nära korsningarna. Guppen är inte helt på plats än, men jag ser inte fram emot dem. Speciellt tycker jag att guppen är ett framkomlighetsproblem för cyklister. Det verkar inte vara någon som tänkt på att vi i dagsläget har många fler cyklister än genomsnittet i stan på Fålhagens gator. På vintern blir avsmalningarna till gigantiska snöhögar så fort det snöar. Sikten försämras i korsningarna. Hur bra är det egentligen?

Jag känner inte en enda bilist som inte blir åtminstone lite irriterad av gupp. Irritation och bilkörning är inte en särskilt bra kombination. Med guppen enbart på de viktigaste ställena kan bilisten hålla sig betydligt lugnare, även mellan guppen. Det är bra för trafiksäkerheten det också.

Nu har jag inte skrivit något om de omfattande kostnaderna för blå30 - jag skulle gärna använda pengarna till cykelvägar och andra trafiksäkerhetsåtgärder istället.

Inga kommentarer: