onsdag, september 23, 2009

Har talat med min cykelhandlare

Passade på att fråga min cykelhandlare hur affärerna går. Nycykelförsäljningen har gått ner något, vilket är i linje med rikssnittet. Men samtidigt sa han, och lyste riktigt upp, att nu har folk börjat lämna in sina gamla cyklar för reparation och upprustning. Så han var nöjd. Jag informerade om cykelparkeringsmotionen jag och Niclas Malmberg kommer att lämna in till Kommunfullmäktige. Här är den:

Motion till Kommunfullmäktige
Cykelparkering vid Resecentrum

Havet av parkerade cyklar vid Resecentrum ger Uppsala en alldeles speciell prägel av miljömedvetenhet, men det visar också att cykeln är en viktig del av kollektivtrafiken. Många Stockholmspendlare, men även länsbor som arbetar inne i Uppsala ser cykelturen till och från stationen som en bekvämt och snabbt sätt att ta sig till jobbet. Många njuter också av cykelturen. Mer pedalpendling är bästa formen av folkhälsopolitik. Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli ett föredöme i Sverige vad gäller cykling. En väl fungerande situation vid nya resecentrum är en viktig del i denna ambition.

Uppsala kommuns och UL:s målsättningar att kollektivtrafiken ska öka – ökar samtidigt behovet av mer och bättre cykelparkering – eftersom cykeln är en del av kollektivtrafiken.

När nya Uppsala Resecentrum står klart har det har det varit ambitionen att antalet cykelparkeringsplatser ska öka i antal mot idag. Vi anser att Kommunfullmäktige bör säkerställa att minst 6000 cykelparkeringsplatser finns på stationsområdet.

Det handlar dock inte enbart om att ha många cykelparkeringar, utan även kvalitativa cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska placeras rätt, så att cyklisten utnyttjar cykelställen. Cykelställen ska vara bra utformade, så att cyklarna inte tar skada och att det går att låsa fast cykeln. Cykelparkeringsställen ska också vara utformade så att det är enkelt att städa även när cyklar står parkerade. God design har visat sig skapa bättre vanor.

Cykelparkeringsfrågor har blivit populära stadsplaneringsfrågor i bland annat Nederländerna och Tyskland. Den tyska staden Münster, som också benämns Tysklands cykelhuvudstad, har cykelparkeringsgarage vid stationen. Münster har varit förebild för det beslut som Kommunfullmäktige i Uppsala fattat om att anlägga ett cykelparkeringshus vid stationen. En detaljplan är antagen. Det är nu angeläget att huset byggs snarast. Vi vill poängtera vikten av att huset ges en utformning så att det känns tryggt att använda, och så att det erbjuder olika grader av service, från enkla ställ till personliga P-platser som erbjuds till dygnskostnad eller längre perioder. Även kopplingar och rabattformer mellan abonnemang för sådan cykelplats och pendeltågsbiljett bör utredas.

Att långtidsparkera sin cykel vid stationsområdet är inte allt för ovanligt. Det är till exempel studenter som läser några terminer på annan ort som placerar sin cykel vid stationen. Det vore bra om dessa cykelparkeringsplatser kunde komma till bättre nytta. Därför borde Uppsala kommun erbjuda gratis långtidsparkering för cyklar på ett annat ställe för att minska problemet med långtidsupptagna p-platser.

Centralgaraget på stationens östra sida är i dagsläget inte fullbelagt. Kommunen bör i samarbete med Uppsala Parkerings AB erbjuda cykelparkeringsplatser i garaget, åtminstone så länge som parkeringsgaraget inte utnyttjas för bilparkering.

I anslutning till cykelgarage är det viktigt att en cykelcentral för service och informations etableras. Personal som har kontinuerlig tillsyn över betalda cykel-p-platser kan också upprätthålla informationskanaler till cyklister – t.ex. cykelkartor, pumpar, information om cykelreparatörer och deras öppettider, information om hur man kan ta cykel på tåg, buss och taxi, information om trafiksäkerhet och kanske också uthyrning av cyklar mm. I Münster finns även cykeltvätt i cykelparkeringshuset, liksom möjlighet att köpa hjälmar och cykelutrustning, samt att få enklare reparationer utförda.

I Stockholm finns hyrcyklar City Bikes. Det finns i dag ca 1000 cyklar utplacerade på ca 80 platser i Clear Channels regi. En motsvarande satsning i Uppsala skulle ge både tillfälliga besökare och inpendlare större chans att ta sig fram och se Uppsala per cykel. Hyrcyklarna kan hyras med säsongskort eller med tredagarskort. SL:s nya accesskort går även att ladda för hyrcykel.

Det största cykelparkeringsproblemet kommer sannolikt att uppträda vid den nya södra uppgången. Många stockholmspendlare som bor i exempelvis Fålhagen, Årsta, Kungsängen och Sävja kommer att tycka att det blir närmare att parkera cykeln på det södra området. Problemet är att det är för lite cykel-p-platser inplanerade i detta läge. Det är önskvärt med en snabb översyn om kommunen, men även privata markägare är intresserade att skapa utrymme för cykelparkering. För privata markägare kan attraktiva cykelparkeringssystem som exempelvis Pendula (www.pendula.se) kunna vara affärsmässigt intressant.


Vi föreslår

att GTN får i uppdrag att säkerställa att det finns minst 6000 cykelparkeringsplatser vid Resecentrum i samband med invigningen

att GTN får i uppdrag att i samråd med Uppsala Parkerings AB att utreda möjligheterna att skapa utrymme för cykelparkering i Centralgaraget.

att FSN och GTN får i uppdrag att utveckla formerna för och finansieringen av en cykelcentral i anslutning till cykelparkeringshuset inklusive satsning på service som cykelpumpsstationer, information med mera.

Att GTN får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga fler och bättre cykelparkeringar vid den nya, södra entrén till Resecentrum.

att GTN får i uppdrag att ta fram förslag på hur uthyrning av cykelparkeringsplatser i cykelgarage kan kombineras med kollektivtrafikkort i stadstrafiken, länstrafiken och SJ.

att GTN får i uppdrag ersätta den omoderna typen av cykelställ som förstör cyklarna och är svåra att låsa fast cyklarna i.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Uppsala kan bli värd för ett hyrcykelsystem motsvarande det som finns i Stockholm

att GTN får i uppdrag att anlägga en långtidscykelparkering

att GTN får i uppdrag att kontinuerligt städa cykelparkeringar så att attraktiviteten upprätthålls.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack for intiresnuyu iformatsiyu