onsdag, december 09, 2009

Biologisk kunskap från förr och nu

För en dryg månad sedan hade Naturskyddsföreningen i Uppsala län 100-års-fest för sin förening. Naturvården i Sverige fyller jämnt i år. På festen delades det ut en utmärkelse - silverfalken. Utmärkelsen tilldelades Tord Ingmar.
Tord Ingmar har på flera sätt blivit en historisk person redan under sin livstid. När Uppsala kommun, som första kommun i Sverige utsåg en kommunbiolog, var det just Tord Ingmar som anställdes.
Om jag inte är fel informerad har Uppsala kommun som mest haft fem kommunbiologer. Under den borgerliga mandatperioden vi nu är inne i har antalet minskat från fyra till en. Det är oroväckande. Biologisk kompetens behövs i en kommun.
Jag håller just nu på att sammanställa Miljöpartiets synpunkter på förslaget till översiktsplan, som beräknas att antas i kommunfullmäktige i juni nästa år. Jag samlar på mig synpunkter från medlemmar, medborgare och företrädare för olika föreningar och försöker peppa alla som jag pratar med att vara aktiva i debatten.
Utmaningarna för Uppsala är stora. Frågan är ju inte om Uppsala ska växa, utan hur Uppsala ska växa. Det får mig att ständigt komma att tänka på Tord Ingmar och vad han brukar säga om att inte bygga bort naturen i staden, om att bevara landskapsbilden och skydda den biologiska mångfalden. Jag läser i Tord Ingmars bok "Naturvårdsinventering av Uppsalatrakten" från 1968 om synpunkter på tätortsutbyggnad och översiktsplanering. Mycket som står där håller än i dag och läsningen ger mig uppdaterade kunskaper!
Men i dag är de biologiska kunskaperna väldigt mycket mer utvecklade. Nu handlar det om att använda de kunskaper som på engelska kallas green urbanism och resilience. På Stockholm resilience center finns det mycket att hämta när det gäller hur resiliensen kommer in i översiktsplaneringen.

Inga kommentarer: