måndag, januari 04, 2010

Biodiversitetsåret 2010

I år är det det internationella året för biodiversitet. I Sverige startade vi året på ett märkligt sätt med att skjuta 10 procent av vargstammen.

Jag ska som politiker se till att uppmärksamma biodiversitetsfrågorna. Första målet är att se till att Uppsala kommunen inte minskar ambitionerna med skydd av natur i översiktsplanen - vilket just nu är förslaget. Sedan blir det Naturpolitik-valet 2010!

Det här är biodiversitetsårets officiella (övergripande) budskap:

Människan är en del av naturens rika mångfald och har rätten att skydda eller förstöra den.

Biologisk mångfald, mångfalden av liv på jorden, är avgörande för att upprätthålla levande nätverk och system som ger oss alla med hälsa, välstånd, mat, bränsle och livsviktiga tjänster våra liv är beroende av.

Mångfalden av liv på jorden riskerar att gå förlorade i en mycket snabbare takt på grund av mänsklig verksamhet. Dessa förluster är irreversibla, utarmar och skadar livsuppehållande system som vi är beroende av varje dag. Men vi kan miljöanpassa vårt sätt att leva och använda naturen och på så sätt förebygga skador.

2010 är det internationella året för biologisk mångfald. Låt oss fundera över våra möjligheter för att skydda mångfald och fokusera på brådskande vår utmaning för framtiden. Nu är det dags att agera.

Inga kommentarer: