onsdag, januari 20, 2010

Seglare mot miljöskandaler


Ikväll har jag pratat segling, båtliv och sjösport. Segling är ju en slags miljösport - ju duktigare seglare, desto mindre bränsle behövs till båtarna.

Miljöpartiet har idag som första parti besökt Uppsala segelsällskap. De har bjudit in alla partier i Uppsala och jag rekommenderar verkligen alla att besöka dem. Än så länge har enbart V och S, utöver oss nappat på erbjudandet.

De hade bjudit in MP för att diskutera planer för Skarholmens udde, Skarholmområdet, varvet och vinterförvaringen av fritidsbåtar vid Flottsund samt sjösporten och friluftslivet.

Vi blev välkomnade av ett gäng kloka män i klubbhuset på Skaris. Trevligare och kunnigare får man leta efter. Lars-Erik Söderström, ordföranden, berättade om klubbens 103-åriga historia och om de andra båtklubbarna i området. Han berättade om detaljplaner, miljöskandaler och om en och annan fråga som får en att höja på inte bara ett utan två ögonbryn.

Frågan om detaljplanen av Skarholmen är inte en ny fråga för MP. Vi har svarat på detaljplaneremissen och gett ett ganska utförligt svar. Vi har haft en hel del kontakt med båtklubben tidigare också.

Det helt absurt att Liv Hahne och Co i byggnadsnämnden, utan att hämta in fakta från båtklubbarna, anser att det ska byggas en stor marina utanför Skarholmen, att 60 gästplatser behöver tydligen anläggas (när dagens behov uppgår till ca 100 gästnätter om året) och en sjömack ska läggas oskyddat från Ekolns emellanåt ganska hårda sjö. Det behöver inte vara fel att anlägga en sjömack, men den bör definitivt lokaliseras till motorbåtsklubbens område i ett skyddat läge inne i viken.

I den här staden är vi ju intresserade av att få bättre idrottsarenor. Det de borgerliga politikerna inte tänker på är att de med sitt marinaförslag faktiskt helt förstör den arena som finns för seglingstävlingar. Det ungdomsarbete som segelklubbarna har är är bra. Men arenor kanske måste kosta miljoners för att räknas. Här finns en som är mer eller mindre gratis.

Det fanns tidiga planer på utveckling av området där båtklubbarna deltog med sin kunskap, men det talas om att efter en middag på Skarholmens restaurang mellan vissa potentater fick planerna en helt annan inriktning. Eller hur var det egentligen?

Restaurangen på Skarholmen har inte något vettigt avlopp. Det stinker i dubbel bemärkelse. Båtklubben har anmält detta och kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor gett ett föreläggande till restaurangen att koppla sitt avlopp till kommunens avloppssystem eller installera en sluten tank. Avloppet svämmar i princip orenat ut i Ekoln - och ni behöver kanske inte längre undra varför badplatserna där blir slemmiga av alger under sommaren... (Båtklubben har själva anslutit sin anläggning till kommunens avlopp.) Beslutet överklagades och hör och häpna fick Skaris-restaurangen respit till att detaljplanen skulle vara klar. Restaurangen hade angett att detaljplanen skulle vara klar förra året, den har i själva verket inte gått till utställning än. Lite undermåligt beslutsunderlag kan tyckas. Nu har både miljö- och hälsa och USS i sin tur överklagat beslutet till miljödomstolen - de har yrkat att avloppet ska vara åtgärdat 1 maj 2010. Jag håller med, allt annat är skam på torra land.

För övrigt får man ju inte direkt någon lust att gå dit och äta när man vet att de hanterar avloppet på det här sättet. Det var länge sedan jag sa det här men det är sååå 70-tal!

Inga kommentarer: