onsdag, mars 14, 2007

I kväll vann miljön!

I Gatu- och trafiknämnden är vi i minoritet - men i kväll vinner vi! kunde jag lätt konstatera på medborgardialogen som Gatu- och trafiknämnden ordnade om majoritetens förslag om att öppna Björkgatan och Hjalmar Brantinggatan för biltrafik.

Kontoret presenterade sina trafikkörningar: Öppnas Hjalmar Brantinggatan så kommer det bli 5000 fler bilar/dygn på gatan. Det leder till minskad trafik på Vaksalagatan, lite mindre trafik på Fålhagsleden, men inte mindre trafik på Väderkvarnsgatan! Öppnas Björkgatan blir det 6000 fler bilar/ dygn. Tycho Hedéns gata avlastas mest, trafiken minskar också på Fålhagsleden, det blir mindre trafik på Fyrislundsgatan och det blir mycket lite avlastning av Väderkvarnsgatan. Totalt sett ökar biltrafiken med de föreslagna åtgärderna!

Vad var skälet att öppna gatorna egentligen? På GTN-mötet i februari hette det att orsaken var att minska problemet med avstängningen av Strandbodgatan och avlasta Väderkvarnsgatan. Det var ingen i alliansen som låtsades om det ikväll, kan jag då säga. Nej, tacka för det - öppnandet av gatorna avlastar ju mest Tycho Hedén, Fålhagsleden och Vaksalagatan! Att avlasta Tycho Hedén - samtidigt som den avlastas genom att E4 flyttas är totalt meningslöst! Speciellt som effekten blir ökade trafikströmmar genom ett bostadsområde, större trafiksäkerhetsrisker för barn som ska till skolor, förskolor och fritidsintressen, sämre framkomlighet för cyklister med mera, med mera...

Liv Hahnes usla argument om att "Varje gata måste ta sin del av trafiken" med tillägget om att Fålhagsborna nu får ställa upp och ta lite mer trafik så att de som bor vid andra hårt trafikerade gator kan mindre, ledde till till kommentaren från publiken... "Andra som bor vid Tycho Hedén menar du...".

Centerpartisten Stephen Schad lovade dock att alliansen har en redan belsutad prioriteringsordning. Högst prioriteras hållbar utveckling, sedan kommer trafiksäkerhet och efter det framkomlighet. Ja, kan man lita på det behöver vi inte vara oroliga att Björkgatan och Hjalmar Branting öppnas. Vi får väl se hur mycket hållbar utveckling som prioriteras i slutändan och om alliansen verkligen är ense om det? 12 april ska frågan upp i nämnden.

Andra bloggar om: , , , ,,

Inga kommentarer: