fredag, mars 09, 2007

Jag blir grym

Gatu- och trafiknämndsmötena drar ut på tiden. Ikväll hade vi möte mellan 18.00 och 22.45. Men så blir det när inte alla partier (speciellt inte Uppsalas bästa oppositionsparti) är med i arbetsutskottet och frågorna inte är beredda i förväg. Men mötet borde varit ännu längre!

Jag förvägrades att ställa frågor under informationspunkten! Nähe - då blir väl kommande kommunfullmäktigemöten längre istället... att få ställa frågor till ordföranden i den nämnd man sitter i själv på kommunfullmäktige kommer ju upplevas som ganska märkligt. Men så får det nog bli!

Jag har för övrigt stor nytta av mina erfarenheter av rättegångarna om Änglamark i marknadsdomstolen - där lärde man sig hantera situationen hur det är att prata inför ett gäng domare med stenansikten. Intryck: totalt ointresserad. Det är ungefär samma stil i Gatu- och trafiknämnden - visst, jag blir också lätt uttråkad av att återkommande ställa frågor och komma med yrkanden - grundliga genomgångar av alla ärenden. Men det är själva poängen med att vara oppositionspolitiker -- demokratin bygger på att någon ska få komma med konstruktiva förslag och konstruktiv kritik. Förstår inte den borgerliga alliansen det - så borde de lämna in.

Inga kommentarer: