söndag, mars 11, 2007

Folkpartiets miljömuppar missar målet

UNT skriver idag i artikeln "Svampen viktig för skogen" om att de sk gröna liberalerna haft möte i Uppsala i helgen. Men hur miljövänliga är dessa folkpartister egentligen? De är ju på väg att helt överge naturvårdstanken! Sverker Thorén säger att på vissa ställen ska man satsa på biologisk mångfald och där det inte finns så mycket av den varan ska man satsa på effektiv produktion (och där behöver man alltså inte ta så mycket hänsyn). Man kan kalla det en EU-anpassning av naturvårdstänkandet - eller så har de gått på budskapen från den massiva PR-kampanj som bland annat sprutbönder och diverse högerkrafter ställer sig bakom. Growing more per acre leaves more land for Nature - är deras slogan.

Nej, det gäller att ta naturvårdshänsyn i allt jord- och skogsbruk. Det går att miljöanpassa såväl spannmålsodling som biobränsleproduktion. Inte minst i ekologisk odling har man visat att den biologiska mångfalden gynnas starkt. Ökad effektivitet är inte beroende av en ökad användning av bekämpningsmedel och syntetisk konstgödsel, om man samtidigt vill komma till rätta med problem som klimatpåverkande utsläpp och ökad spridning av kemikalier.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: