onsdag, maj 09, 2007

Vad vill Uppsala län?

Leo Padazakos från Entreprenörsfabriken i Heby frågade "Vad är vår vision? Vilka är våra mål?" när Regionförbundet i Uppsala län ordnade en hearing om Ansvarskommitténs förslag om regionernas framtida utformning och han fick inga direkta svar. Han ställde samma fråga till mig på kaffet före mötet och då svarade jag snabbt "Hållbar utveckling" med några små utvikningar.

Men det var väldigt få på dagens hearing som talade om hållbar utveckling. Flera hade en hel del vettigt att komma med, som ansvarskommitténs representanter från (s) och (c), Göran Färm (s), Per Ericsom från Vinnova och landstingsdirektören Erik Hemmingsson. Men länsrådet Bymans tal var faktiskt ganska skrämmande. Han tyckte bland annat att det är fel att flytta över makten från länsstyrelsen till demokratiskt och direktvalda region-förbund, bland annat för att kommunpolitiker skulle vara för lyhörda! Han utfärdade en mumbojumbovarning för Ansvarskommittén. Jag skickar ut samma varning för länsrådet själv.

Den fundering som for runt mest var om Uppsala ska vara en del av Stockholm eller inte. Inte -- tycker jag. Det är guld att utveckla en region med andra mellansvenska län som samtidigt blir storstadsnära, men fristående från Stockholm. Jag vill inte att Uppsala ska bli ett nytt Täby eller Sollentuna. (Var bor du? I norra förorten! Nä, kan vi inte få slippa det...) Men det viktigaste är förmodligen möjligheten att behålla Akademiska sjukhuset och de medicinska forsknings- och företags-miljöer som en hållbar motor för näringslivet. Då ska vi hålla oss ifrån Stockholm.

Miljöpartiet i Uppsala diskuterade frågan om regionindelningen igår inför kongressen. Vi stödjer grunderna i ansvarskommitténs förslag men vill att förändringen också ska kompletteras med en förbättring - nämligen att vi skapar nya former för delaktighet från medborgarna med bland annat utvecklad e-demokrati. Jag tipsade Regionförbundet efter dagens möte att anordna en hearing till -- för ungdomar. För de var inte med idag... suck!

Inga kommentarer: