fredag, maj 25, 2007

Halv seger för Fålhagen

Igår var det nämndmöte och frågan om öppnande av gator i Fålhagen stod på dagordningen. Men ärendet plockades bort och ordföranden folkpartistenAnders Westerlind var som vanligt fullständigt ovillig att föra en dialog om hur en ev fortsatt utredning också kan omfatta ytterligare medborgardialog och undersökningar om hur trafikmängderna ökar på tex Ymergatan och Torkelsgatan. Uppenbart var dock att Alliansen är oenig om hanteringen av ärendet och att de tagits på sängen av Miljökontorets föreläggande om att göra en miljökonsekvensbeskrivning. De håller kanske på att ta sitt förnuft till fånga?

Inga kommentarer: