söndag, september 14, 2008

Rödlistad art i Fyrisån

Natur är kultur. Därför stod jag och informerade om fiskar och andra djur i Fyrisån på Kulturnatten med bland andra Naturskyddsföreningen, Riksmuseet, Uppsala universitet, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun och Linnés vänner igår.
Fyrisån är inte riktigt så skitig som många tror. Ett myller av liv finns under ytan. Vi hittade till exempel den missgynnade arten flat dammussla. Det är också glädjande att fisktrapporna som byggts används flitigt av flera fiskarter. Bland annat har aspen siktats uppe vid Kvarnfallet (även om elfiskarna inte lyckades fånga någon igår.)
Min kompis Göran tyckte att Kulturnatten ska byta namn - till Kulturdagen. Det var nästan inga evenemang i går natt! Efter 22 var det tämligen dött. Kulturarbetarna håller väl inte på att bli trötta? Det håller ju inte...

Inga kommentarer: