måndag, september 08, 2008

Silvia och Lester Brown dissar kolkraften

Vi fick en fråga av die Grünen i Tyskland häromdagen. Var det sant att Drottning Silvia skulle komma och inviga en ny kolgruveanläggning vid Die Schwarze Pumpe (jo kolkraftverket heter så)? Det kollades med hovet - och tack och lov hade Silvia tackat nej till Vattenfalls inbjudan. Man kan bli monarkist för mindre...

I dag har Lester Brown, den inte alltigenom muntre gamle miljöforskaren, varit i Sverige och talat om sin nya bok: Plan B 3.0 Rädda världen. Han föreslår global koldioxidskatt och ett mål att stänga alla koleldade kraftverk.

Planen utgår ifrån att minska världens koldioxidutsläpp med 80 procent till 2020. Det kan enligt Brown ske genom ökad energieffektivitet, kraftig utbyggnad av förnybara energikällor och ökat skogsskydd.

Heja Silvia och Lester!

Inga kommentarer: