torsdag, september 18, 2008

Trafikplanare för cyklister

Det är bra att UNT uppmärksammar att cyklisterna hamnar i kläm när Vägverket sätter upp vägräcken. För att inte tala om gångtrafikanterna!

Trafikplaneringen måste reformeras från grunden. Sätter Vägverket eller kommunen upp räcken eller höjer hastigheten på vägar där det också färdas cyklister nu och i framtiden måste man bygga en bra cykelbana.

Det borde finnas en särskild ringklocka som varnar varje gång som trafikplaneraren bara tänker på biltrafikanten. Annars är det väl läge att jag också börja larma oftare.

Inga kommentarer: