fredag, december 17, 2010

Åh, Årike Fyris

På kommunstyrelsens planeringsutskott behandlades idag frågan om att ett förslag till naturreservat för Åriket ska skickas ut på remiss. Jag är självklart glad att något händer i denna viktiga fråga - men jag är besviken. Förslaget till naturreservatsgränser har kraftigt naggats i kanten och halva Kungsängen ska tydligen få exploateras.
1970 togs det första skyddet för Åriket, ett skydd för landskapsbilden. När nu ett naturreservat kommer ska detta ersättas, och inskränkas kraftigt.
Jag är orolig. Hela Årike Fyris behöver skyddas.
Remisstiden pågår till mars - läge för alla natur- och miljövänner i Uppsala att reagera.

Inga kommentarer: