tisdag, december 21, 2010

Ingen överklagan om Gränby arena

Intressant att kommunledningen inte överklagar domen, utan försöker anmäla till EU i efterhand istället. Det är vågat. I domen framgår en hel del faktorer som uppenbart inte överenstämmer med EU-rätten, även om det är anmält till EU. Men jag ska erkänna att det var klokt av Gunnar Hedberg och Co att inte driva frågan i Kammarrätten, eftersom risken fanns att domen skärpts där... inte så liten risk heller, enligt vad jag hört.

Här är kommunens pressmeddelande:
"Uppsala kommun överklagar inte arenadomen

Uppsala kommun väljer att inte överklaga förvaltningsrättens dom, där man upphävde kommunfullmäktiges beslut att godkänna samarbetsavtalet med Arenabolaget.

I domen konstateras det, att fullmäktiges beslut låg inom ramen för den kommunala kompetensen men att frågan om eventuellt statligt stöd anmälts för sent till Näringsdepartementet. Därför upphävdes beslutet av formella skäl.

- Vi är fortfarande av uppfattningen att beslutet var korrekt och har också redan inlett ett anmälningsförfarande, för att få rättslig klarhet av EU-kommissionen om samarbetsavtalet är godtagbart ur aspekten statligt stöd. Vi är fortfarande angelägna om att arenan kommer till stånd men måste avvakta prövningen av EU-kommissionen för att därefter arbeta vidare enligt kommissionens utlåtande, säger Gunnar Hedberg (M), kommunstyrelsens ordförande."

Inga kommentarer: