onsdag, december 15, 2010

Elchock eller annan politik?

Vännen och läkaren Fredrik skickade en artikel från läkartidningen som handlar om hur den borgerliga alliansregeringens nedmontering av trygghetssystemen, i det fall som beskrivs i artikeln, endast kunde botas med elchocker.

Det finns väldigt många exempel på hur människor far illa av regeringens politik och även om regeringen äntligen tillsatt den utredning som ska ändra på de värsta avarterna av systemet så dröjer reformeringen. Problemet är att för varje dag som vi väntar på besked från regeringen om förändringar så drabbas människor. Det är bråttom att mänsklighet skrivs in i paragraferna igen.

På Kommunfullmäktige i måndags sa Mohamad Hassan att ambitionen att fler personer med funktionsnedsättning ska få riktga jobb. Det är en bra ambition, men utgångspunkten för att det ska vara en bra politik är att följande krav uppfylls för personer, precis som killen i artikeln, har neuropsykiatriska handikapp:
- personen som får ett jobb/praktik ska också ha rätt till daglig verksamhet så att hela dagen/ alla dagar i veckan fylls med meningsfull sysselsättning. Det gör också att kontakter kan upprätthållas med personer som kan hjälpa till med saker som kan upplevas som svåra, tex betala räkningar, boka tid hos tandläkaren mm
- kommunen försäkrar sig om att personer inte riskerar att få besked från Försäkringskassan att nu är personen ett fall för Arbetsförmedlingen.

Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till habilitering. Dessa personer kan inte "rehabiliteras" friska på det sätt som en person med sjukförsäkring kan.

Tar Uppsala ansvar så att personer med funktionsnedsättning inte drabbas? Tyvärr känner jag redan till flera fall där personer drabbats även här i Uppsala. Kan alliansen driva en mer mänskligare linje här än på riksnivån? Nu är det upp till bevis.

Inga kommentarer: